Členství

Členové (fyzické, právnické osoby)

V SOULADU SE STANOVAMI ČJF, PLATNÝMI OD 1.1.2012 JE NUTNÉ, ABY SE KAŽDÝ, KDO SE CHCE STÁT ČLENEM ČJF PÍSEMNĚ PŘIHLÁSIL K ČLENSTVÍ U SVÉHO OBLASTNÍHO SEKRETÁŘE! ČLENSTVÍ V ČJF OŠETŘUJE ČL.4 STANOV PLATNÝCH OD 1.1.2012.

NUTNOST PÍSEMNÉHO PŘIHLÁŠENÍ SE TÝKÁ I DOSAVADNÍCH ČLENŮ! TY PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JSOU ČLENEM ČJF K 31.12.2011 SE MUSÍ PŘIHLÁSIT A ZAPLATIT ČLENSTVÍ DO 28.2.2012 JINAK JEJICH ČLENSTVÍ ZANIKÁ!!! (zaplacení = den připsání peněz na účet oblasti nebo složení k rukám obl.sekretáře)

NENÍ ROZDÍL MEZI ČLENSTVÍM LICENTOVANÝCH OSOB A OSOB BEZ LICENCE. LICENCI (jezdec, cvičitel, trenér, rozhodčí atd.) NELZE PRODLOUŽIT V ROCE 2012 BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO PŘIHLÁŠENÍ K ČLENSTVÍ.

PŘIHLÁŠENÍ SE K ČLENSTVÍ V ČJF JE JEDNORÁZOVÁ ZÁLEŽITOST A PAKLIŽE MÉ ČLENSTVÍ NEZANIKNE JEDNÍM ZE ZPŮSOBŮ UVEDENÝCH V ČL.4.7 STANOV, JEJÍ PLATNOST TRVÁ A NENÍ TŘEBA JI KAŽDOROČNĚ OBNOVOVAT.

Vzorově vyplněné přihlášky k nahlédnutí

Zde si můžete pročíst příklady, jaké formuláře je přesně třeba použít ve Vašem případě!

JSEM spolek, TJ, s.r.o., školské zařízení (právnická osoba): za subjekt vyplním formulář 2A. Pokud jsem spolkem pak k tomuto formuláři přiložím kopii stanov spolku a výpis ze spolkového rejstříku s ověřovací doložkou nebo úředně ověřenou kopii výpisu ze spolkového rejstříku. Spolek má 14 členů. Každý z těchto 14 členů mi s pomocí formuláře 2B potvrdí zájem o členství v ČJF a tyto dva formuláře (2A, 2B) odevzdám svému oblastnímu sekretáři. S touto přihláškou, která je jednorázová a zaniká pouze jedním ze způsobů uvedených v čl.4.7 Stanov odevzdám každoroční aktualizaci údajů subjektu.

JSEM Živnostník vlastnící ŽL na činnost související s jezdectvím a chci být v ČJF sám vedený jako stáj: Odevzdám vyplněný formulář 1A. Mám 4 osoby (manželku, ošetřovatele, dceru, souseda), kteří nejsou členy právnické osoby (spolek, s.r.o.), ale chtějí být členem ČJF a já jim doporučuji členství. Tyto osoby každá za sebe vyplní formulář 1B a já jim doporučení stvrdím podpisem. Tyto osoby pak budou v ČJF vedené v mé stáji. S touto přihláškou, která je jednorázová a zaniká pouze jedním ze způsobů uvedených v čl.4.7 Stanov odevzdám každoroční aktualizaci údajů subjektu.

JSEM Fyzická osoba bez ŽL, a jsem členem TJ,SK, spolku, vyplním s ostatními členy mého spolku formulář 2B. Můj zástupce ho v řádném registračním termínu odevzdá oblastnímu sekretáři.

JSEM Fyzická osoba bez ŽL a nejsem členem TJ,SK,spolkuvyplním formulář 1B, který mi potvrdí živnostník (vedený u ČJF jako stáj), tím doporučí mé členství. V databázi ČJF budu zapsaný v jeho stáji a také tak budu při závodech uváděn do výsledků, start.listin …

Nelze evidovat člena - fyzickou osobu bez ŽL, (nebo fyzickou osobu s ŽL, jejíž živnost nesouvisí s jezdeckým sportem) bez příslušnosti k některé stáji!!!! Vždy jsem zapsán buď v právnické osobě (TJ, SK, spolku, s.r.o.) a nebo ve stáji živnostníka, který mé členství doporučil.

Prázdné formuláře ke stažení

 

Přihlášky (licence) - koně


Oficialní partneři