ČJF, spol. s r.o.

Česká jezdecká federace založila dne 31. ledna 2023 dceřinou společnost ČJF spol. s.r.o.

K tomuto kroku se vedení ČJF rozhodlo po zralé úvaze a diskusí napříč orgány vedení ČJF, a to vzhledem k výši příspěvků oficiálních partnerů České jezdecké federace, které přesahují rozhodnou výši pro povinné přihlášení spolku k DPH. Jakmile se nezisková organizace stane plátcem DPH, je na ni dle současné právní úpravy nahlíženo stejně jako na obchodní korporaci. Tato skutečnost s sebou nese zvýšenou administrativní zátěž a množství daňových povinností, které mohou ohrozit marketingové plnění vyplývající z partnerských smluv uzavřených mezi federací a oficiálními partnery.
Založení s.r.o. umožní federaci optimalizovat interní procesy a hlavně ponechat či navýšit současnou výši partnerských příspěvků bez výrazného nárůstu administrativních povinností, které mohou ohrozit běžný chod federace. Právní forma s.r.o. bude pro účely federace sloužit také jako tzv. servisní společnost spolku, jejíž činností je zajišťování marketingu, propagace a reklamy spolku, pořádání sportovních (ziskových) akcí (např. závodů/turnajů, ale i táborů, kempů apod.), pronájem majetku (movitého i nemovitého nebo prodej zboží apod.).

Samozřejmě spolek ČJF z.s jako takový zůstává beze změn a tato společnost je „pouze“ provozním nástrojem spolku, jako je tomu u jiných sportovních federací v České republice.
Struktura této společnosti je plně v majetku České jezdecké federace a orgány této společnosti jsou valná hromada, kterým je Výkonný výbor ČJF, jednateli jsou generální sekretář ČJF a viceprezidentka pro ekonomiku ČJF. Dozorčí rada je složena ze zástupců Rady ČJF, kterými jsou pan Radovan Šalek, pan Alek Pejos a Ing. Jiří Kunát.
Zřízení s.r.o. nám umožní dále rozvíjet spolupráci se současnými a potencionálními partnery federace, jejichž podpora může výrazně přispět k rozvoji jezdeckých sportů a propagaci České jezdecké federace.

Údaje o ČJF, spol. s r.o
.:

Datum vzniku a zápisu: 31. ledna 2023
Spisová značka: C 379798 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ČJF, spol. s r.o.
Sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
Identifikační číslo: 17994284
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti: zabezpečení soutěží, turnajů České jezdecké federace, mediální propagace a marketingové služby s využitím práv České jezdecké federace, související sužby
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů 1 až 81

Statutární orgán:

jednatel:  
Ing. PETR KUKLÍK,
Den vzniku funkce: 31. ledna 2023

jednatel:     
Ing. VLADIMÍRA POSPÍŠILOVÁ,
Den vzniku funkce: 31. ledna 2023

Dozorčí rada:
 
Ing. JIŘÍ KUNÁT,
Den vzniku funkce: 31. ledna 2023
    
Ing. RADOVAN ŠALEK,
Den vzniku funkce: 31. ledna 2023
     
ALEKOS PEJOS,
Den vzniku funkce: 31. ledna 2023

Jediný vlastník:
Česká jezdecká federace, IČ: 485 49 886
Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha

Zápisy z jednání:

Oficialní partneři