IT Komise

IT Komise vznikla jako poradní orgán VV ČJF a má pouze poradní hlas bez jakéhokoli rozhodovacího práva (VV předkládá pouze doporučení) a bez vlastního rozpočtu. Jedná se o odbornou komisi, která se zabývá otázkami fungování a rozvoje Informačních Technologií v rámci ČJF, t.j. od softwarového, přes hardwarové vybavení, otázky bezpečnosti, správy softwarových licencí až po strategické plánování rozvoje do budoucna. Je též odborným partnerem při jednání zástupců ČJF s dodavateli.
 

Členové IT komise

Jméno Telefon E-mail
Jan Matuška 602 358 582 farma.drazka@seznam.cz
Ing. Pavlína Bůžková 722 260 260 pavlinab@mybox.cz
Michal Špeta 602 232 989 michal.speta@centrum.cz
     

 


Oficialní partneři