Komise rozhodčích

Členové Komise rozhodčích

Jméno Telefon E-mail
Předseda - Ing. Radovan Šalek 602 744 140 radovan.salek@cjf.cz
Richard Bauer 603 293 523 bauer@jezdectvi.info
Jan Metelka 724 511 150 metelka.jilemnice@seznam.cz

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích ve formě per rollam dne 24. 1. 2024: zde 

Oficialní partneři