Výkonný výbor

Statutární orgán, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem. Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.
 

Členové Výkonného výboru

Funkce Jméno Telefon E-mail
prezident ČJF Radek Rouč 603 268 579 prezident@cjf.cz
viceprezident pro sport
Ing. Jiří Kunát 725 371 375 jiri.kunat@cjf.cz
viceprezident pro ekonomiku
Ing. Vladimíra Pospíšilová 775 102 830 vladimira.pospisilova@cjf.cz
vzdělávání
Ing. Eva Mentlíková 777 269 148 eva.mentlikova@cjf.cz
legislativa
Sylvie Boušková 606 949 212 sylvie.bouskova@cjf.cz
mezinárodní vztahy Mgr. Lenka Sekaninová 603 268 628 lenka.sekaninova@cjf.cz
řádný člen
Marek Holub
777 829 905 marek.holub@cjf.cz

 

Zápisy z jednání: Interní dokumenty ČJF


Oficialní partneři