Sportovní centra mládeže - SCM

SCM je projekt ČJF, ve kterém je mladým talentovaným jezdeckým dvojicím, které byly vybrány na základě kritérií v souladu se stanovenými cíli pro danou sportovní disciplínu, umožněno zvyšovat výkonnostní úroveň za finanční podpory státního rozpočtu. 

SCM jsou zřizována pro ty disciplíny jezdeckého sportu, které mají pro daný kalendářní rok dvojice s předpokladem účasti na vrcholných mezinárodních sportovních soutěžích. Každá disciplína může mít zřízeno i více SCM. Vlastní činnost SCM je zabezpečena realizačními týmy.

Česká jezdecká federace je aktuálně zřizovatelem SCM v disciplínách skoky, drezura, všestrannost, voltiž a pony (skoky i drezura). 
 

Upozorňujeme rodiče jezdců zařazených do SCM/SCP pro rok 2023, že je zapotřebí doložit (trenérům či na Sekretariát):

 • souhlas se zařazením do SCM/SCP,
 • doklad o sportovní prohlídce (nejpozději do 30. 6. 2023).


Dokumenty k SCM/OCM:

 

Kontakt Sekretariát ČJF: Markéta Kramolišová - marketa.kramolisova@cjf.cz, 724 394 256.

 

SKOKY ČECHY  A - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956
Vedoucí mládežnické reprezentace Zuzana Janatová - zuzanazelizelinkova@gmail.com, 728 269 694.

 • 19. - 22. 1. 2023 (frekventanti budou rozděleni do dvou skupin, tedy každá skupina bude mít 2 dny tréninku).

 

SKOKY ČECHY B - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956.

 • 6. - 9. 1. 2023
 • 17. - 20. 2. 2023
 • 3. – 6. 3. 2023
 • 13. 10. 2023 - předvýběr do SCM 2024
 • 11. - 12. 11. 2023 - drezurní tréninky v rámci SCM skoky

 

SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956.
Trenéři asistenti: Marek Klus - mmstable@seznam.cz, 603 445 975 , René Olšák - rene.olsak@seznam.cz, 603 112 287. 

 • 20. - 22. 1. 2023
 • 3. - 5. 2. 2023
 • 3. - 5. 3. 2023
 • předběžně 5. 11. 2023 - předvýběr.

 

DREZURA - Kralovický dvůr

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Hana Vašáryová - gaudina@email.cz, 723 761 899. 

 • 19. - 20. 2. 2023
 • 26. - 27. 3. 2023
 • 10. - 14. 5. 2023 (včetně KZ Olomouc)
 • 3. - 5. 7. 2023
 • 14. - 15. 10. 2023 (A i B)
 • 12. 11. 2023 - předvýběr v ESC Olomouc pro Moravu
 • 17. 11. 2023 - předvýběr v Kralovicích pro Čechy
 • 18. - 19. 11. 2023 (A)

 

VŠESTRANNOST  - JK Všetice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Gabriela Slavíková - gabina.slavikova1@seznam.cz, 739 477 740.

Trenérka: Daniela Diringerová - daniela.diringerova@seznam.cz, 602 773 475, trenér specialista: Lars Christensson.
 
 • 17. - 19. 2. 2023 (příjezd 16. 2. 2023)
 • 2. - 5. 3. 2023 (příjezd 1. 3. 2023)
 • 21. - 24. 3. 2023 (příjezd 20. 3. 2023)


VOLTIŽ ČECHY - Mnichovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Jana Tomišková, Ph.D - komise.voltiz@cjf.cz, 777 946 327.
Trenérka: MVDr. Petra Cinerová - tjj.lucky@tiscali.cz, 602 849 321.

 • 15. - 18. 8. 2023

 

VOLTIŽ MORAVA - Frenštát pod Radhoštěm

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Jana Tomišková, Ph.D - komise.voltiz@cjf.cz, 777 946 327.

Trenérka: Adéla Svobodová - adela.svobodova2@gmail.com, 603 511 342.

 • 4. - 5. 2. 2023
 • 25. - 26. 2. 2023
 • 11. - 12. 3. 2023

 

PONY SKOKY ČECHY - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582.

Trenéři: Sylvie Boušková - sbouskova@centrum.cz, 606 949 212, Ria Lacina Hoffmeisterová - ria@dvur-hoffmeister.cz, 606 491 649.

 • 14. - 15. 1. 2023
 • 3. -  5. 2. 2023
 • 10. - 12. 3. 2023

Kontrolní závody - 19. 3. 2023 - Zduchovice - povinné pro účastníky SCP skoky Čechy.
 

PONY SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582.

Trenéři: Jakub Ludvík - scp.morava@seznam.cz, 603 712 627, Jiří Hruška - jkopava@email.cz, 775 070 234.

 • 14. - 15. 1. 2023
 • 10. - 12. 2. 2023
 • 10. - 12. 3. 2023

 

PONY DREZURA - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582.

Trenéři: Šárka Charvátová - sarchar@centrum.cz, 739 696 563, Karolína Žižková - kchelbergova@centrum.cz, 606 709 810.

 • 14. - 15. 1. 2023
 • 4. -  5. 2. 2023
 • 11. - 12. 3. 2023

Oficialní partneři