Sportovní centra mládeže - SCM

SCM je projekt ČJF, ve kterém je mladým talentovaným jezdeckým dvojicím, které byly vybrány na základě kritérií v souladu se stanovenými cíli pro danou sportovní disciplínu, umožněno zvyšovat výkonnostní úroveň za finanční podpory státního rozpočtu. Věková kategorie jezdců je 8 - 23 let.

SCM jsou zřizována pro ty disciplíny jezdeckého sportu, které mají pro daný kalendářní rok dvojice s předpokladem účasti na vrcholných mezinárodních sportovních soutěžích. Každá disciplína může mít zřízeno i více SCM. Vlastní činnost SCM je zabezpečena realizačními týmy.

Česká jezdecká federace je aktuálně zřizovatelem SCM v disciplínách skoky, drezura, všestrannost, voltiž a pony (skoky i drezura). 
 

Upozorňujeme rodiče jezdců zařazených do SCM/SCP pro rok 2023, že je zapotřebí doložit (trenérům či na Sekretariát):

 • souhlas se zařazením do SCM/SCP,
 • doklad o sportovní prohlídce (nejpozději do 30. 6. 2023).


Dokumenty k SCM/OCM:

 

Kontakt Sekretariát ČJF: Markéta Kramolišová - marketa.kramolisova@cjf.cz, 724 394 256.

 

SKOKY ČECHY  A - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956
Vedoucí mládežnické reprezentace Zuzana Janatová - zuzanazelizelinkova@gmail.com, 728 269 694.

 • 19. - 22. 1. 2023 (frekventanti budou rozděleni do dvou skupin, tedy každá skupina bude mít 2 dny tréninku).

 

SKOKY ČECHY B - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956.

 • 6. - 9. 1. 2023
 • 17. - 20. 2. 2023
 • 3. – 6. 3. 2023

 

SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956.
Trenéři: Emil Ludvík - emil.ludvik@seznam.cz, 603 296 958, Zdeněk Žíla - staj.zila@seznam.cz, 603 271 179. 

 • 20. - 22. 1. 2023
 • 3. - 5. 2. 2023
 • 3. - 5. 3. 2023.

 

DREZURA - Kralovický dvůr

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Hana Vašáryová - gaudina@email.cz, 723 761 899. 

 • 19. - 20. 2. 2023
 • 26. - 27. 3. 2023

 

VŠESTRANNOST  - JK Všetice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Gabriela Slavíková - gabina.slavikova1@seznam.cz, 739 477 740.

Trenérka: Daniela Diringerová - daniela.diringerova@seznam.cz, 602 773 475, trenér specialista: Lars Christensson.
 
 • 17. - 19. 2. 2023 (příjezd 16. 2. 2023)
 • 2. - 4. 3. 2023 (příjezd 1. 3. 2023)
 • 23. - 26. 3. 2023 (příjezd 22. 3. 2023)


VOLTIŽ ČECHY - Mnichovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Jana Tomišková, Ph.D - komise.voltiz@cjf.cz, 777 946 327.
Trenérka: MVDr. Petra Cinerová - tjj.lucky@tiscali.cz, 602 849 321.

 •  

 

VOLTIŽ MORAVA - Frenštát pod Radhoštěma

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Jana Tomišková, Ph.D - komise.voltiz@cjf.cz, 777 946 327.

Trenérka: Adéla Svobodová - adela.svobodova2@gmail.com, 603 511 342.

 • 4. - 5. 2. 2023

 

PONY SKOKY ČECHY - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582.

Trenéři: Sylvie Boušková - sbouskova@centrum.cz, 606 949 212, Ria Lacina Hoffmeisterová - ria@dvur-hoffmeister.cz, 606 491 649.

 • 14. - 15. 1. 2023
 • 3. -  5. 2. 2023
 • 10. - 12. 3. 2023

Kontrolní závody - 19. 3. 2023 - Zduchovice - povinné pro účastníky SCP skoky Čechy.
 

PONY SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582.

Trenéři: Jakub Ludvík - scp.morava@seznam.cz, 603 712 627, Jiří Hruška - jkopava@email.cz, 775 070 234.

 • 14. - 15. 1. 2023
 • 10. - 12. 2. 2023
 • 10. - 12. 3. 2023

 

PONY DREZURA - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582.

Trenéři: Šárka Charvátová - sarchar@centrum.cz, 739 696 563, Karolína Žižková - kchelbergova@centrum.cz, 606 709 810.

 • 14. - 15. 1. 2023
 • 4. -  5. 2. 2023
 • 11. - 12. 3. 2023

Oficialní partneři