Co jsou Pony Games?

Pony Games v systému vzdělávání ČJF

„Dítě a poník“ to je jeden z nejhezčích obrázků v jezdeckém sportu. Kontakt se zvířetem, fyzická aktivita, pobyt na čerstvém vzduchu, učení se zodpovědnosti či samostatnosti a mnoho dalších faktorů navíc přispívají k všestrannému rozvoji dítěte. V českých zemích je však stále tato oblast nedostatečně prozkoumána a její potenciál není plně využit. A pomoci ke zlepšení situace by právě mohly pony games, díky nimž mají všechny děti příležitost ukázat, co se dosud naučily, zároveň si však hrají a užívají chvíle strávené na hřbetech svých poníků, kteří byli vyšlechtěni, aby přinášeli radost právě těm nejmenším.

Podstata pony games spočívá v osvojení klíčových dovedností nezbytných pro všechny disciplíny jezdeckého sportu, jako je kontrola směru a rychlosti, rovnováha či jistota v sedle. Nezanedbatelný je i pozitivní vliv na kognitivní a emoční stránky osobnosti – podporují totiž samostatné rozhodování a sebehodnocení, sebedůvěru a energičnost, spolupráci ve skupině atd. Jsou tedy postaveny na třech základních pilířích:

  • vztahu dítěte a ponyho,
  • socializaci díky fungování v týmu,
  • samostatnosti vycházející z nutnosti rychlého rozhodování při hře. 

Trenéři je rádi zařazují do hodin jako vhodnou aktivitu k upevnění konkrétních výukových cílů a pro zpestření lekcí. Jejich největším přínosem je skutečnost, že i těm nejmenším dětem (včetně těch, které chodí teprve do školky) dávají možnost zažít úspěch, radost ze samostatně zvládnutého úkolu a vedou je zcela nenásilnou formou k získávání jezdeckých dovedností. Pro starší děti (zejména pro chlapce, kterých je dnes v jezdeckém sportu nedostatek) bývá důležité soutěžení s vrstevníky, čemuž naturel pony-games plně odpovídá. Mladí jezdci jsou motivováni k tomu, aby na sobě dále pracovali, protože výsledky svého snažení vidí hned. Edukativní pravidlo opravování chyb tzn. chybu opravuje neprodleně ten, kdo se jí dopustil, nejen podporuje zodpovědnost za vlastní jednání, ale působí kladně i na psychiku dítěte – vše může být ještě dohoněno (když ne v této hře, tak v té další; soubor her umožňuje řadu zvratů). Úspěchu lze dosáhnout s jakýmkoliv poníkem, nezbytná je pouze (vzhledem k dítěti) přiměřená KVH a vhodný temperament.

K tomu všemu se ještě přičte skvělá turnajová atmosféra, která se výrazně liší od těch, se kterými se setkáme při klasických jezdeckých disciplínách. Hlasité povzbuzování je vítáno a diváci i soutěžící se skutečně baví… A tím se vysvětluje stále se zvyšující oblíbenost pony games v mnoha nejen evropských zemích.

 

11203603_439164122928621_6840882317754984124_o

 

 

 


Oficialní partneři