Galops ®

Systém podpory sportu
Systém podpory sportu
Systém podpory sportu

GALOPY = francouzská inspirace českého vzdělávání jezdců

Učení je dlouhodobý proces, jehož výsledkem je zkušenost. Ideální je, pokud při něm jedinec postupuje po logicky provázaných stupních. A právě tomu odpovídá francouzský systém vzdělávání  Galops©, jenž se stal základem nové koncepce vzdělávání jezdců v ČJF.

Galopy oceňují pokrok jezdce na jakémkoli stupni výcviku.

Celkem jich je devět. Pro širší veřejnost je však relevantních prvních sedm, protože sedmý GALOP je vstupní branou do světa profesionálních soutěží a také nezbytnou podmínkou pro zájemce o kvalifikaci trenéra. Od prvního GALOPU nazvaného „Stávám se jezdcem“ se jezdec postupně seznamuje nejen se zásadami jízdy na koni, ale učí se ho ovládat i ze země a osvojuje si znalosti ze světa koní.

5 důvodů, proč skládat zkoušku Galop:

  • Osvojím si vědomosti o koních a jezdectví.
  • Osvojím si znalosti a dovednosti potřebné k jízdě na koni a péči o něj.
  • Postupně získám samostatnost při práci s koněm.
  • Během učení postupuji po předem daných krocích, což mi dává zpětnou vazbu o dosaženém stupni výcviku a motivuje mě to k dalšímu zlepšování.
  • Dosáhnu-li určité úrovně, mohu se začít zúčastňovat jezdeckých soutěží.

Jasně definované požadavky pro každou fázi vzdělávání jezdce, usnadňují trenérům přípravu výukových plánů a přispívají ke sjednocení postupů při výcviku jezdců.

Jeden stupeň odpovídá přibližně jednomu roku výcviku jezdce, který jezdí 1x týdně a jeho věk je cca 10 a více let. Při čemž od Galopu 3 to jsou přibližně 2 roky (při frekvenci  1x týdně) a pro mladší děti (3-10let) je vytvořena samostatná metodika zohledňující psychický i fyzický vývoj dítěte.

V první fázi se v České republice počítá s prvními čtyřmi Galopy. Galop 4 obtížností odpovídá současné ZZVJ, ale je mnohem komplexnější a provázanější s celkovým výcvikem jezdce.

Skládání zkoušky se bude lišit v závislosti na daném stupni:

  •  Galop 1 + 2 – kvalifikovaný cvičitel, který byl proškolen v metodice hodnocení zkoušek Galops©, hodnotí své „vlastní“ žáky
  •  Galop 3 – kvalifikovaný cvičitel, který byl proškolen v metodice hodnocení zkoušek  Galops©, hodnotí „cizí“ jezdce
  •  Galop 4 – komisař jmenovaný ČJF

                                    ·           

Následující tabulka nabízí představení systému vzdělávání Galops© pomocí klíčových kompetencí, které si jezdec postupně osvojuje. Je zde zdůrazněn rozvoj ve všech cílových oblastech (tzn. jak stránka psychomotorická tak i poznávací a emoční). Hodnotí se tedy, co již jezdec skutečně dokáže. Protože se vlastně jedná o průběžné hodnocení zachycující jezdce v procesu učení, který ještě není ukončen, oceňuje se v některých fázích jen směřování jezdce správným směrem nikoli již kompletně nabytá dovednost.

Tabulku naleznete ZDE.


Oficialní partneři