mobile_wrapper
23.02.2020 22:39 pravidla

Pravidla ČJF pro rok 2020

Pravidla ČJF pro rok 2020

Na konci listopadu 2019 proběhlo Fórum k pravidlům v Pardubicích, kam oblasti nominovaly své zástupce z řad školitelů, schvalovatelů rozpisů a aktivních rozhodčích, a tak se zde sešlo zhruba 60 odborníků na jezdecký sport s bohatou praxí ze závodů a aktivitami kolem nich. Ačkoli Fórum mělo pouze status poradního orgánu, bylo zde probráno mnoho témat a k závěrům z fóra bylo přihlíženo při přípravě pravidel pro rok 2020.

Mezi závěry Fóra patřil i návrh, aby prošly modernizací a logickým přeuspořádáním národních úprav pravidel, byly odstraněny duplicity, které jdou často proti sobě, nebo se jejich textace duplikuje či liší v různých článcích. Dalším ze závěrů bylo, aby byly označeny v pravidlech články, které nelze aplikovat na národních závodech. Oba tyto požadavky byly při přípravě pravidel zohledněny. Do pravidel byly zapracovány i další, Fórem schválené, návrhy, které bylo možné jednoduchým způsobem vyřešit a zapracovat a samozřejmě i další úpravy vyžádané textací FEI pravidel či plynoucí z povinností naší federace.

Výkonný výbor ČJF na svém 11. zasedání dne 11.2.2020 schválil pravidla s platností od 1.4.2020. Národní úpravy prošly kompletní revizí, byly odstraněny duplicity a fialovým textem s logem FEI byly označeny články, které se týkají jen FEI závodů. Zatím takto komplexní revizí prošly Všeobecná pravidla, Skoková pravidla, Drezurní pravidla, a pravidla pony. Dále byla schválena Veterinární pravidla, pravidla Všestrannosti a pravidla Spřežení.

Přiložené dokumenty:

 

Pravidla pro rok 2020 - platná od 1.4.2020:

 

 
Nahoru