mobile_wrapper

VŘ - Online centrála ČJF

Odůvodnění a popis výběrového řízení

Úvodní analýzou stávajících systémů, které ČJF používá, z počátku června, bylo zjištěno, že především tento základní systém na evidenci celé agendy ČJF je technologicky příliš zastaralý (vznikl v roce 1999) a do jeho rozvoje a technologickým aktualizacím nebyly po celá léta investovány žádné prostředky. V červenci letošního roku navíc firma Microsoft ukončila podporu operačního systému (MS Windows Server 2003), na kterém stávající Centrála běží, čímž jsme se dostali do situace, že náš primární systém není výrobcem OS nadále zabezpečován proti škodlivému softwaru a případnému napadení hackery či zcizení dat. Přeinstalace na nový OS je z důvodu technologického zastarání serveru i aplikace prakticky nemožná.

Dalším důvodem vedoucím nás k závěru, že systém je třeba kompletně nahradit za nový, jsou požadavky na nové funkcionality, rozvoj a provázanost s okolními systémy. Původní Centrálu například není možné ani napojit na nový web ČJF a tak paradoxně veškerá dynamická data (výsledky, adresáře apod.) jsou neustále zobrazována ze starého webu, kde ovšem též nejsou uložena ve formátu dnes standardním pro ukládání dat a jakékoli aktualizace vyžadují netriviální posloupnost úkonů obsluhy. Některé nové požadavky prakticky není možné realizovat (například evidenci vzdělání apod.) Dalším podstatným důvodem je neustále rostoucí členská základna a správa koní a licencí, která v současné podobě zabírá zaměstnancům sekretariátu ČJF naprostou většinu jejich času. V souvislosti s dalším nárůstem bude stávající proces dlouhodobě neudržitelný a bude nutné jej změnit.

Bez investice do nové centrály postavené na moderních technologiích a komunikující s okolními systémy prostřednictvím standardních popsaných rozhraní se v rozvoji nových, důležitých funkcionalit a zefektivňování fungování sekretariátu nelze pohnout z místa a ve svém důsledku budeme mít do budoucna i potíže se sbíráním podkladů důležitých pro získávání různých dotací, kde jsou podmínky a prokazování některých údajů každým rokem náročnější.

Výkonný výbor ČJF schválil na zasedání dne 5.10.2015 zveřejnění výzvy a zadání o výběrovém řízení na stránkách ČJF a jeho distribuci na oblastí, do médií, mezi členskou základnu a potenciálním dodavatelům za účelem získání konkrétních nabídek a zjištění tržní ceny na analýzu a implementaci tohoto projektu.

Samotné zveřejnění výzvy a otevření VŘ ještě ČJF nijak nezavazuje k budoucí investici (dle odst.11 Výzvy k účasti – „Zadavatel si vyhrazuje právo řízení zrušit, nebo nevybrat žádného z uchazečů“), získání reálného cenového rozpětí je však nezbytně nutné jako podklad pro předložení návrhu financování projektu ke schválení Radou ČJF.

 

Dokumenty k výběrovému řízení 
(zveřejněno v souladu se zápisem VV ze dne 5.10.2015)

 

Výsledek výběrového řízení (aktualizace 5.3.2016)

 

 

 
Nahoru