mobile_wrapper
24.02.2020 13:12 soustředění

JEZDECKÁ SOUSTŘEDĚNÍ v roce 2020 s možností příspěvku z Oblastní projektové přípravy

OV se tímto obrací na všechny potenciální zájemce o uspořádání jezdeckých soustředění ve všech disciplínách pro registrované sportovce ČJF s platnou jezdeckou licencí ve věku od 8 – 18-ti let včetně (nezařazených do SCM na školní rok 2019/2020), kteří plánují uspořádat v roce 2020 jezdecká soustředění/tréninky, a kteří mají zájem o příspěvek z Oblastní projektové přípravy (dále také „OPP“), aby své plánované aktivity zaslali OV ke schválení (datum konání, místo konání, disciplína, přibližný rozpočet akce)v termínu do 29. 2. 2020.V případě schválení poskytnutí příspěvku na soustředění z OPP, budou pořadatelům zaslány pokyny, které musí být dodrženy při pořádání dotovaných soustředění včetně podkladů pro vyúčtování.Podrobné informace k možnosti poskytnutí příspěvků z OPP v roce 2020, v případě zájmu, podá sekretářka oblasti.

 
Nahoru