mobile_wrapper
03.08.2022 12:57

Přihlášky MČR všestrannost senioři, U25, družstva

Přihlášky MČR všestrannost senioři, U25, družstva

Dovolujeme si vám přinést souhrnné informace ohledně přihlašování na MČR všestrannost senioři, U25 a družstva, které se bude konat v termínu 8. - 11. 9. 2022 v Borové.

Všechny zájemce o start na MČR žádáme o vyplnění přiložené tabulky, která je nedílnou součástí přihlášky na MČR - kvalifikace 2022

Vyplněnou tabulku zašlete, prosím, emailem k rukám sekretářky oblasti - oblast.stredoceska@cjf.cz.

Uzávěrka na MČR je stanovena na 18. 8. 2022 do 23:00 hodin, žádáme vás o dodání přihlášek do 16. 8. 2022 do 20:00 hodin, abychom je včas zadali do JISu zadat, děkuji mnohokrát.

Zájemce o start v soutěži družstev prosíme o dodání kvalifikací do 15. 8. 2022 do 12:00 hodin. O složení družstev rozhoduje OV, po rozhodnutí o jejich složení vás budu obratem informovat.

Uzávěrka na boxy byla pořadatelem MČR stanovena na 25. 8. 2022 do 23:00 hodin, boxy si prostřednictvím JISu objednáváte sami.

Nezapomeňte do přihlášky uvádět velikost trika pro jezdce, která jsou od oblasti zdarma, v případě Vašeho zájmu je možné objednat i trika pro fanoušky v hodnotě 300,- Kč/ks, i v tomto případě uvádějte do tabulky počet trik, velikost a zda si přejete dětskou, dámskou či pánskou variantu.

Vedením ekipy naší oblasti byl OV pověřen Ing. Antonín Klauz, telefon 702 181 129, email antonin.klauz@seznam.cz.

V případě vašich dotazů je vám k dispozici sekretářka oblasti, nebo vedoucí ekipy.

 
Nahoru