mobile_wrapper

Informace pro subjekty

Informace pro subjekty ČJF v souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku

Na základě účinnosti nového Občanského zákoníku, která je nastavena na 1.1.2014, přechází občanská sdružení založená v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů na spolky. Tento přechod neznamená, že se občanská sdružení ruší.

Zde budou postupně uveřejňovány potřebné informace:

Informace č.1    Informace č.2     Informace č.3      Informace č.4

Informace č.5    Informace č.6     Informace č.7      Informace č.8

Informace č.9    Informace č.10   Informace č.11     Informace č. 12

 

Seznamte se s NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.

Dne 30. září 2013 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon pod č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zákon především reaguje na rekodifikaci práva, tedy na nový Občanský zákoník. Zákon o veřejných rejstřících upravuje a sjednocuje pravidla pro povinný zápis nejen obchodních společností, ale i spolků, družstev a nadací do veřejných rejstříků.

Ministerstvo spravedlnosti na webových stránkách www.justice.cz zveřejnilo Informaci o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014. Celé znění stažené informace uvádíme zde.

Pro lepší orienstaci v nové legislativě připravil Český olympijský výbor přehled změn týkajících se sportovních organizací. Všechny sportovní instituce, organizace a kluby mohou využít také bezplatné on-line poradny na stránkách Českého olympijského výboru.

Přinášíme  Vám  vzorové stanovy spolku  a  nutné přílohy k návrhu zápisu, který se podává na místně příslušný krajský soud.

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo speciální webové stránky, na kterých podrobně informuje o aplikaci NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU do běžného života nás všech.

 

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru