FEI založila v únoru Fond solidarity na pomoc a podporu jezdecké komunity na Ukrajině


Oficialní partneři