Informace ohledně probíhajících jednání o profesních kvalifikacích instruktor/cvičitel jezdectví a trenér II. a I. třídy jezdectví.


Oficialní partneři