Předsedkyní oblasti byla zvolena Ing. Eva Pařenicová


Oficialní partneři