Seminář pro cvičitele a trenéry ČJF - welfare, doping, zdravotní minimum, příprava na ZZVJ


Oficialní partneři