Vakcinace proti koňskému herpesviru nebude v příštím roce povinnou podmínkou


Oficialní partneři