TISKOVÉ ZPRÁVY ČJF

Kurz instruktora jezdectví ČJF

Stáhnout zprávu v PDF
Pořadatel: Stáj Kincl z.s. a OV Severomoravské oblasti ČJF Místo konání: JK Dvůr Nové Zámky Termín: 19. 1. 2024. - 8. 5. 2024
Spuštěno přihlašování na kurz instruktora jezdectví ČJF, který bude probíhat od 19. 1. 2024 v areálu JK Dvůr Nové Zámky.

https://www.jezdectvi.org/jis/prihlasky-vzdelavani/9ac1f93c-eca1-40de-8f34-28a5381c15ba

Kontakt: tel. 731169076, Slávek Kincl, mail: stajkincl@seznam.czPODMÍNKY  KURZU
ke vzdělávání a získání kvalifikace „Instruktor jezdectví ČJF“

konání: leden až květen 2024 – JK Dvůr Nové Zámky

Všeobecná licence (skoky, drezura, všestrannost)
1. Uchazeč musí dovršit věk minimálně 18 let.
2. Uchazeč musí doložit kopii ukončeného středního vzdělání.
3. Uchazeč musí doložit zdravotní způsobilost – lékařské potvrzení podle vyhlášky MZ ČR č. 391/2013 Sb. (§7)
4. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.
5. Frekventant musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni:
u všeobecné licence: předepsaná drezurní úloha předepsaný parkur

6. Frekventant musí prokázat vedení výcvikové hodiny začátečníků/pokročilých.
7. Frekventant musí prokázat praktické znalosti z lonžování koně se začátečníkem.
8. Frekventant má pružný a rovnovážný sed, ovládá koně ve všech chodech na jízdárně i v terénu. Má odpovídající znalosti z výcviku jezdce pro jízdu v terénu.
9. Frekventant se řídí pravidly bezpečnosti při zacházení s koňmi a jízdě na koni, zná pravidla ochrany a prevence úrazu jezdce, umí poskytnout první pomoc.
10.Musí prokázat teoretické znalosti z daného rozsahu učebního plánu-teoretické znalosti prokáže zpracováním testu a ústní zkouškou. 
11. Uchazeči o kvalifikaci instruktora v jezdectví starší 50 let, kteří byli v minulosti prokazatelně jezdci (závodníky), nemusejí skládat část zkoušky dle ods.5 - předepsaný parkur.
12.Uchazeči o kvalifikaci instruktora, kteří splňují sportovní výkonnost dle požadavků ČJF, bude uznána metodická praxe V DANÉ DISCIPLÍNĚ.
- Skoky: úspěšné dokončení 3 soutěží min. st. S** s max. počtem 8 trestných bodů v jedné soutěži, a to během jedné sezony.
- Drezura: úspěšné dokončení 3 soutěží min st. S s min. výsledkem 62%, a to během jedné sezony.
- Všestrannost: splnění kvalifikačního výsledku v soutěži úrovně L, dle FEI čl. 520 všeobecných pravidel, a to během jedné sezony.UČEBNÍ PLÁN - Obsahuje 74 hodin teorie a 76 hodin praxe, celkem 150 vyučovacích hodin
                           - Frekventant musí mít splněno minimálně 70% docházky v teoretické části a
                              minimálně 80% v praktické části výuky.

HARMONOGRAM VÝUKY – obdrží každý přihlášený uchazeč, první výukový den připadá na 19. 1. 2024, termín zkoušek je 8. 5. 2024 (středa – státní svátek)
 

Oficialní partneři