TISKOVÉ ZPRÁVY ČJF

FEI KURZ - VYTRVALOSTNÍ KOUČ

Kurz, který byl původně avizovaný na konec března, doznal v posledních týdnech změny, vzhledem k výměně školitele ze strany FEI.
Nové datum je tedy 5.-9.4. a novým školitelem je pan Allan Leon, známý francouzský trenér, který aktuálně působí jako kouč švýcarského národního vytrvalostního týmu.

Kurz je součástí probíhajícího instruktorského vytrvalostního kurzu, ale zúčastnit se jej může jako aktivní účastník kdokoli další, kdo splňuje podmínky uvedené v pozvánce, na kterou je níže odkazováno.

Dále je možná účast i jako divák, podmínky uvedeny taktéž v pozvánce.

V neposlední řadě se pro vytrvalostní jezdce otevírá zajímavá možnost potrénovat pod vedením pana Allana Leona, neboť součástí kurzu budou i praktické lekce, na které je potřeba zajistit „figuranty".

Přihlášky na kurz jakožto aktivní účastník a divák, prosím, zasílejte paní Kramolišové: marketa.kramolisova@cjf.cz

Zájem zúčastnit se kurzu jako figurant, hlaste, prosím, komisi vytrvalosti na email: komise.vytrvalost@cjf.cz

S přihláškami neváhejte, počet účastníků je omezen a pozvánky byly rozeslány i na okolní federace.

Pozvánka: https://inside.fei.org/.../Invitation_L1_ENDURANCE_CZE...

Oficialní partneři