TISKOVÉ ZPRÁVY ČJF

Kurz rozhodčích - vytrvalost

Kurz pro nové rozhodčí v disciplíně vytrvalost pořádá Královéhradecká oblast ve spolupráci s komisí vytrvalosti. Začínáme 24. 3. 2023. Přihlášky přes JIS.

Nezepomeňte: Uchazeči se do kurzu přihlašují e-mailem prostřednictvím oblastního sekretáře své mateřské oblasti (oblasti ve které je registrovaný jejich mateřský subjekt).

 

Na základě přihlášky oblastní sekretář:
a. ověří splnění vstupních podmínek pro přihlášení do kurzu;
b. u komise příslušné disciplíny (disciplín) ověří souhlas či nesouhlas s přihlášením uchazeče do kurzu (souhlas/nesouhlas musí být udělen písemnou formou nebo e-mailem a sekretář tuto informaci archivuje minimálně 1 rok po skončení kurzu);
c. na základě souhlasu disciplíny předloží žádost uchazeče OV oblasti, který usnesením v zápise účast uchazeče v daném konkrétním kurzu schválí či zamítne;
d. na základě splnění vstupních podmínek, souhlasu disciplíny i OV oblasti zadá přihlášku uchazeče do Jezdeckého informačního systému
e. tento schvalovací proces je vázán na konkrétní kurz
https://www.jezdectvi.org/.../2023-3-24-kurz-pro-nove...

Školitelem všeobecné části kurzu bude Ing. Jan Metelka a odborné Ing. Kristýna Miřátská.   


Oficialní partneři