TISKOVÉ ZPRÁVY ČJF

Vzpomínka na Ludvíka Jandourka staršího

V neděli 19. listopadu se do jezdeckého světa rozeběhla smutná zpráva. Zemřel Ludvík Jandourek st. Naše hipologická společnost bude o jednu výraznou osobnost chudší. Za desítky let jsme si zvykli potkávat se společně na jezdeckých závodech. Ludvík nechyběl u ničeho důležitého spojeného s jezdeckým sportem.
Narodil se do jezdecké rodiny v Brandýse nad Labem na sklonku 2. světové války. Otec Ludvík i matka Hana byli významnými jezdci své doby a pamětníky slavného meziválečného období staroboleslavské equitace. Na přelomu 50. a 60. let minulého století pak pod jejich vedením vznikl na staroboleslavském břehu Labe v Hluchově jezdecký oddíl Slavoj Stará Boleslav. Právě tady byla v krátkém období povolení komunistického sevření zorganizována slavná mezinárodní military. Ludvík, tehdy Jandourek mladší, byl již u toho. Jako začínající jezdec byl i součástí olympijské přípravy boleslavského militaristy Jarina, který se v roce 1960 zúčastnil s Fero Hrůzikem OH v Římě.
V té době se, po náhlé smrti svého otce, stal hlavní figurou sportovního vzestupu hluchovského oddílu. Následovalo slavné obdobní, které vyvrcholilo v 70. letech účastí na mnoha mistrovstvích republiky. V Praze na Trojském ostrově pak i, na tu dobu neuvěřitelnou, účastí týmu složeného pouze z jezdců Slavoje Stará Boleslav.
Luďova sportovní kariéra byla spojena především s klisnou vlastního chovu Marikou a následně s plnokrevným Irvingem. Z mladého Ludi se po narození tří dětí, včetně syna Ludvíka, stal postupně Ludvík Jandourek starší. V roli trenéra a glosátora jezdeckého vývoje v naší zemi ho tak zná již téměř každý. Prožil i hrdé období otce úspěšného jezdce Ludvíka Jandourka mladšího. Jako koňař s obrovskou zkušeností velmi záhy přesáhl staroboleslavský region a stal se trenérem a odborným poradcem celé řady současných jezdců středních Čech a Prahy. V lednu příštího roku by se dožil 79 let.
Rozloučení s Ludvíkem Jandourkem proběhne v rodinném kruhu bez pohřebního obřadu.

Česká jezdecká federace vyjadřuje upřímnou soustrast celé rodině. 

 

Oficialní partneři