mobile_wrapper

Výkonný výbor

Statutární orgán, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem. Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.
 

Členové Výkonného výboru

Funkce Jméno Telefon E-mail
Prezident ČJF Ing. Olga Plachá 602 194 858 prezident@cjf.cz
viceprezident pro sport Jiří Skřivan 602 451 918 jiri.skrivan@cjf.cz
viceprezident pro ekonomiku
Ludmila Šedá 602 753 103 ludmila.seda@cjf.cz
vzdělávání
Ing. Klára Šalková
777 144 244 klara.salkova@cjf.cz
řádný člen
Bohumil Rejnek
606 178 225 sport@cjf.cz
řádný člen
Marek Holub
  marek.holub@cjf.cz

 

Zápisy z jednání: Interní dokumenty ČJF

 
Nahoru