mobile_wrapper

Rozhodčí

Vzdělávání - rozhodčí

Kvalifikaci rozhodčího v jednotlivých disciplínách získávají uchazeči na školeních pořádaných oblastními výbory, která probíhají podle přesně stanoveného učebního plánu zakončeného závěrečnou zkouškou. Kromě povinného doškolování rozhodčích jednou za dva roky, které vyplývá z pravidel, mají zejména začínající rozhodčí možnost zkvalitňovat si svou kvalifikaci na nepovinných školeních, která ČJF pořádá ve spolupráci s manažery jednotlivých disciplín. Zejména začínajícím drezurním rozhodčím pomáhají tato školení do jisté míry nahradit nedostatek praxe. Do budoucnosti bude kladen velký důraz na praxi. V úvahu tak připadá např. školení ve formě výjezdu na některé zahraniční závody, aby mohli rozhodčí porovnat zdejší a tamější podmínky a sledovat výkony jezdců a koní nezatíženi tím, že většinu soutěžích u nás znají.

 

Aktuální seznam rozhodčích

 

Vzdělávání a doškolování stylových rozhodčích

  • Závěrečné zkoušky stylových rozhodčí proběhnou 24. - 25.9.2016. Pozvánku najdete zde
  • Informace o vzdělávání a doškolování stylových rozhodčích naleznete zde
  • Formulář pro plnění praxe kandidáta na stylového rozhodčího ve formátu doc zde, v pdf zde

 

Termíny doškolovacích kurzů a seminářů v roce 2017:

Termíny doškolovacích kurzů a seminářů v roce 2016:

 

 

Kurzy rozhodčích vypisované v roce 2015 a ukončené v roce 2016:

  • Východočeská oblast ČJF: Kurz rozhodčích pro specializaci S, D, C, A a E. Zahájení kurzu v prosinci 2015, ukončení kourzu v prosinci 2016, přihlášky do 15.11. 2015. Více informací a přihlášku (formulář "Kandidát rozhodčího") naleznete zde s zde.
  • Karlovarská oblast ČJF: Kurz rozhodčích pro specializaci S a D. Zahájení kurzu říjen 2015, ukončení kurzu prosinec 2016, přihlášky do 01.09. 2015. Více informací naleznete zde. Přihláška (formulář "Kandidát rozhodčího") zde.

 

Kurzy rozhodčích vypisované v roce 2015

  • Vzdělávání stylových rozhodčích ve vzdělávacím projektu Styl Šampionát 2015 - více informací nalezente zde .

 Termíny doškolovacích kurzů a seminářů - 2015

 

Kurzy rozhodčích vypisované v roce 2014:

  • Karlovarská oblast ČJF: Kurz rozhodčích pro specializaci S,D. Začátek kurzu 4.1.2014, ukončení kurzu prosinec 2014, přihlášky do 31.11.2013, info na tel.: 604 934 673, 607 758 452. Více informací naleznete zde.

Termíny doškolovacích kurzů a seminářů - 2014

 

Metodické materiály

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Galavečer České jezdecké federace Systém podpory sportu
Nahoru