SCM

Kompletní informace k SCM naleznete pod odkazem: https://www.cjf.cz/vzdelavani/sportovni-centra-mladeze/

SKOKY ČECHY  A - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956
Vedoucí mládežnické reprezentace Zuzana Janatová - zuzanazelizelinkova@gmail.com, 728 269 694.

  • 19. - 22. 1. 2023 (frekventanti budou rozděleni do dvou skupin, tedy každá skupina bude mít 2 dny tréninku).

 

SKOKY ČECHY B - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956.

  • 6. - 9. 1. 2023
  • 17. - 20. 2. 2023
  • 3. – 6. 3. 2023

 

SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956.
Trenéři: Emil Ludvík - emil.ludvik@seznam.cz, 603 296 958, Zdeněk Žíla - staj.zila@seznam.cz, 603 271 179. 

  • 20. - 22. 1. 2023
  • 3. - 5. 2. 2023
  • 3. - 5. 3. 2023.

 

Seznam frekventantů SCM skoky 2018/2019

Seznam

Seznam frekventantů SCM skoky 2017/2018

Kádr A a B

SCM Skoky 2017/2018 zahájilo ve Zduchovicích

V rámci nového modelu SCM, kdy budou s našimi trenéry spolupracovat i zkušení trenéři ze zahraničí, zavítal do ČR i známý německý trenér Tjark Nagel. Ten se o tomto víkendu zúčastnil rozřazení jezdců do A a B kádru ve Zduchovicích. Celkem se výběru účastnilo 11 dětí, 32 juniorů a 2 mladí jezdci. Využili jsme této příležitosti, abychom se pana Nagela na pár věcí zeptali.

Jaký dojem na vás udělali zájemci o zařazení do reprezentačního kádru?

Byl jsem velmi příjemně překvapen jezdeckou úrovní i ambicemi účastníků tohoto výběru. Mimochodem, s některými z nich jsem již měl jednou možnost spolupracovat na začátku letošní sezony. Viděl jsem mezi jezdci i několik velmi talentovaných dětí, se kterými má rozhodně smysl pracovat. Musím říct, že v některých případech převyšovala kvalita jezdce nad kvalitou koně. U některých jezdců jsme se zatím rozhodli pro zařazení do kádru B právě s ohledem na to, že neměli vhodného koně, který by byl schopný splnit náročné úkoly v budoucím tréninku. Pokud se jim podaří zajistit vhodnějšího koně, nevylučuji možnost přeřazení i v průběhu sezony. Bohužel, bez vhodného koně by příprava jezdce pro účast na mezinárodních závodech neměla žádný smysl.

Co bylo kromě výběru jezdců na programu tohoto prvního víkendu?

Tento víkend jsme po pátečních rozřazovacích parkurech zahájili práci s těmi jezdci, kteří byli vybráni do kádru A, B začnou o několik týdnů později. V sobotu jsme zaměřili na gymnastickou práci na kavaletách, řadách a distancích. A zde už byl vidět první celkem zásadní problém, a to nedostačující proježděnost a poslušnost koní. To se projevilo i při zdolávání kurzů v pátek a pak následně i v neděli. Pro většinu jezdců bylo složité v distancích udělat požadovaný počet cvalových skoků, přidat či zkrátit. V parkurech pak občas řešili situace, kdy kůň nesprávně reagoval, tím, že riskovali a docházelo k nebezpečným kolizím. To je určitě to první, na co se musíme spolu s jejich trenéry zaměřit a co mají všichni ode mně za úkol cvičit doma do dalšího tréninku. O tom jsme se spolu bavili i v sobotu večer při společném povídání.

Jak budete postupovat dál?

Další SCM budeme mít v listopadu, kdy chci jezdce rozdělit do dvou oddělení po dvou dnech, abych se jim mohl opravdu individuálně věnovat a byl čas i na diskuzi s nimi a s trenéry. V dubnu 6.-8.4. plánujeme s trenéry SCM společné závody pro jezdce A i B tady ve Zduchovicích, kdy by přijeli i jezdci z moravského centra. Do plánu kontrolních závodů bude zařazen i Spring Junior Cup v Poděbradech v červnu 2018. Součástí výcviku bude i příprava plánu oficiálních výjezdů v sezoně 2018.

Jak se na tuto spolupráci těšíte?

Musím říct, že i když je můj program v průběhu sezony celkem nabitý, tak se na tuto spolupráci moc těším. Zajímá mě práce s dětmi, kdy vidíte jejich zájem a nadšení pro věc. Vše budeme průběžně diskutovat se stávajícími trenéry SCM, abychom měli ve výcviku stejnou linii. Doufám, že spokojeni budou i jezdci, jejich rodiče a trenéři.

 

Hodnocení frekventantů SCM na MČR dětí a juniorů v roce 2017

Letošní MČR dětí a juniorů bylo z pohledu zástupců SCM druhým vrcholem sezóny 2017. Po podle našeho názoru velmi zdařilého podniku Spring Junior cupu v Poděbradech se naše pozornost přesunula k MČR pořádaného v Hořovicích. Po sportovně technické stránce se jedná o velmi vhodně zvolený prostor. Jako dobrou myšlenku považujeme opětovné oslovení německého stavitele Marco Behrense, který vzhledem ke zkušenostem z loňského mistrovství, měl mnohem větší přehled a mohl kvalitně prověřit účastníky MČR a vhodně vygradovat mistrovské soutěže, jak v kategorii jednotlivců, tak v soutěži družstev. Technická náročnost byla na patřičné úrovni a byla srovnatelná se zahraničními podniky. Zde se ovšem otvírá myšlenka nad přípravou STP pro jednotlivé kategorie. Rádi bychom viděli alespoň jedno kolo mistrovské soutěže, které by se přibližovalo ke kvalifikačním závodům na ME vyšší formou zkráceného finálového parkuru na patřičných výškách.

V následujících řádkách bychom se rádi zaměřili na umístění frekventantů SCM, které pracuje přes zimu v jezdeckém areálu ve Zduchovicích. V kategorii „děti“ v soutěži družstev celkem dva frekventanti získali zlatou medaili – A. Helebrantová, L. Melmerová. Stříbrnou medaili získalo družstvo kompletně složené z jezdkyň SCM – T. Svobodová, E. Hasnedlová, A. Červená, A. Kostková. V soutěži jednotlivců se do první desítky propracovalo šest dvojic, které se pravidelně účastní SCM. Konkrétně stříbrnou medaili získala J. Táboříková a velmi pěkné čtvrté místo obsadila A. Červená. Dalšími umístěnými byla T. Svobodová – 6. místo, E. Hasnedlová – 7. místo, A. Helebrantová – 9. místo, L. Melmerová – 10 místo, V. Pásková – 15. místo, A. Kostková – 19. místo.

Další soutěž, ve které se představili účastníci SCM, byla soutěž družstev v kategorii „mladších juniorů“. Zde v soutěži družstev M. Miková a P. Chlustilová obsadily 6. místo. Na 7. místě se umístily K. Tomanová a N. Hartzová. Na 8. místě pak byla V. Šusterová a na 12. místě A. Páblová. V  soutěži jednotlivců pak obsadila M. Miková 5. místo a K. Tomanová 7. místo.

V kategorii starších juniorů SCM své zástupce nemělo.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem frekventantům za velmi dobrou prezentaci SCM a popřáli ji hodně štěstí do zbytku sezony 2017. Taktéž bychom vyzvali všechny o potvrzení účasti v SCM pro příští rok. Současně bychom rádi požádali zástupce oblastí o spolupráci, kterou jsme na MČR nabídli, a to hlavně jako navrhovatele možných frekventantů SCM.

Za trenéry SCM: Roman Drahota


Oficialní partneři