SCM


Do SCM všestrannost 2023 se přihlásilo celkem 45 jezdců a jen 25 jich mohlo být zařazeno. Komise všestrannosti schválila definitivní seznam vybraných jezdců.

Do 16. 12. 2022 JE NUTNÉ na email scm@cjf.cz potvrdit účast v SCM a odeslat dokument - "Souhlas se zařazením a účasti v SCM".

Po tomto datu a v případě nepotvrzení účasti budou osloveni případní náhradníci SCM. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Markétu Kramolišovou ze sekretariátu ČJF.

Seznam vybraných jezdců na SCM všestrannost 2023

 

SEZNAM REPREZENTANTŮ k 9.2. 2022

KRITÉRIA PRO VÝBĚR REPREZENTANTŮ 2022

SCM všest. 2020


Oficialní partneři