Komise disciplíny

Funkcionáři
Funkcionáři
Funkcionáři

Členové komise Vytrvalosti

Jméno Telefon E-mail
Ing. Marina Novotná 603 119 968 komise.vytrvalost@cjf.cz
Ing. Kristýna Miřátská 605 748 207 kmiratska@gmail.com
Tereza Hrubá 721 652 807 hruba.t@gmail.com
Iveta Müllerová 724 965 650 muller.iveta@email.cz
Adéla Juhászová 605 465 971 juhaszova.adel@gmail.com

 


Oficialní partneři