Formuláře

Rozpis jezdeckých závodů - (aktualizovaná verze k 23.2.2016)

Rozpis schválen VV dne 15.2.2016 jako závazný rozpis pro všechny pořadatele závodů jako součást Všeobecných pravidel s platností od 1.4.2016

POZOR: Šablona nesupluje vše postihující formulář - to nebylo záměrem, záměr byl ujednotit vzhled a formát rozpisů a usnadnit tak čtenářům rozpisu orientaci v něm kros všechny disciplíny, oblasti a pořadatele! Je důležité zachování pořadí jednotlivých kapitol a jednotnosti stylu formuláře. Pokud v něm konkrétnímu pořadateli cokoli chybí, je možné volně dolnit na vhodné místo

 

Zpráva hlavního rozhodčího o průběhu závodů a pádový protokol

Zpráva HR schválena VV dne 15.2.2016  jako součást Všeobecných pravidel s platností od 1.4.2016

Formuláře vztahující se ke koním

Formuláře k závodům

Formuláře k žádosti o přidělení Mistrovství ČR ČJF

Formuláře k žádosti o přidělení mezinárodních závodů

Ostatní formuláře


Oficialní partneři