Zápisy OV

Zápisy z jednání oblastního výboru - najdete na www.cjf-jc.cz
 

2023

Zápis z konference JČ oblasti 1.2.2023.pdf

Usnesení konference JČ oblasti 1.2.2023.pdf

 


 

 


Oficialní partneři