Sportovní kalendář

Závody naleznete v Jezdeckém Informačním Systému (JIS)

v záložce Kalendář akcí / Kalendář závodů, nebo pod odkazem:

 

https://www.jezdectvi.org/zavody

 

Hobby závody jsou od roku 2017 součástí sportovního kalendáře ČJF

 

Oficialní partneři