Zkoušky ZZVJ

ZZVJ naleznete v Jezdeckém Informačním Systému (JIS)

v záložce Vzdělávací akce / Kalendář vzdělávacích akcí, nebo pod odkazem:

https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce


Oficialní partneři