Soustředění oblasti

Do JIS byly vloženy dvě akce - oblastní SCM skoky s D. Voksou pro mládež do 18 let - 22. - 24. 3. 2019 Ptýrov a oblastní SCM všestrannost s Ing. Klauzem pro všechny věkové kategorie - 5. - 7. 4. 2019 Přeštěnice. Přihlášky a veškeré informace o soustředěních prostřednictvím JIS, záložka Vzdělávací akce.

 

 

Pozvánka na drezurní soustředění pony s E. Špulákovou - 16. - 17. 12. 2017 Heroutice - soustredeni scm - drezura - heroutice

Pozvánka na skokové soustředění pony s M. Perníčkem - 27. - 28. 12. 2017 Heroutice - soustredeni scm - skoky - heroutice

Pozvánka na drezurní soustředění s H. Vašáryovou - 11. - 12. 11. 2017 Královice - soustredeni oblast - drezura - kralovice

Pozvánka na skokové soustředění s A. Opatrným - 17. - 19. 11. 2017 Všetice - soustredeni oblast - skoky-opatrny

Pozvánka na drezurní soustředění s H. Vašáryovou - 25. - 26. 11. 2017 Všetice- soustredeni oblast - drezura - všetice

Tato tři soustředění jsou určena pouze pro velké koně, nikoli pro pony. Pro pony plánuje OV v systému JOSP samostatnou akci, která zde bude včas inzerována.

 

Soustředění ve skocích pro děti a juniory, soustředění ve všestrannosti:

OV rozhodl o pořádání podzimního soustředění v disciplíně skoky (Ptýrov, trenér D. Voksa) v termínu 20. – 22. 10. 2017 pro děti a juniory do 17. let věku včetně. Juniorům, kteří v roce 2017 završili 18. rok věku, bude účast umožněna v případě nenaplnění kapacity soustředění.. Režim podpory v rámci kapitoly III. Oblastní SCM. Cena za soustředění – 500,- Kč. Organizací této akce OV pověřuje Ing. Bůžkovou.

Pozvánku naleznete zde: soustredeni oblast - skoky

Uzávěrka přihlášek na toto soustředění je 9. 10. 2017 na e-mail oblast.stredoceska@cjf.cz.

Do přihlášky uveďte jméno a licenci jezdce i koně, reg. číslo a název subjektu a aktuální výkonnost dvojice. Soustředění je přístupné pouze pro držitele jezdecké licence ČJF s minimální výkonností ZM ve skocích (platí pro jezdce).

 

Dále je OV plánováno soustředění všestrannosti, termín je 20. – 22. 10. 2017 (Kolesa, trenér A. Klauz, Loudová, Moudrý). Režim podpory akce – kapitola III. Oblastní SCM, v případě nenaplnění kapacity bude umožněna účast i dospělých, a to za předpoklady plné úhrady nákladů – OV přispěje na účast každému schválenému účastníkovi středočeské oblasti částkou 1.000,- Kč dle režimu kapitoly V. Cena za soustředění: junior do 18. let věku včetně – 500,- Kč, senioři od 19. let výše – 1600,- Kč. Organizací této akce OV pověřuje Ing. A. Klauze.

Pozvánku naleznete zde: soustredeni oblast - vsestr

Uzávěrka přihlášek na toto soustředění je 9. 10. 2017 na e-mail oblast.stredoceska@cjf.cz.

Do přihlášky uveďte jméno a licenci jezdce i koně, reg. číslo a název subjektu a aktuální výkonnost dvojice.  Soustředění je přístupné pouze pro držitele jezdecké licence ČJF s minimálně jedním startem v oficiálních soutěžích ČJF (platí pro jezdce).

 

Série skokových tréninků s Pavlem Vachutkou v rámci JOSP, pořádaných Statkem Kováry. Pozvánky a podmínky naleznete v přiložených pozvánkách.

Verejny_trening_kovary_01

Verejny_trening_kovary_02

Verejny_trening_kovary_03

Verejny_trening_kovary_04

 

7. - 9. 4. 2017 - Soustředění ve všestrannosti pro všechny věkové kategorie v Kolesách. Pozvánka zde: pozvánka na toto

17. - 19. 3. 2017 - Skokové soustředění pro děti a juniory (do 18 let včetně) s Danielem Voksou na Ptýrově. Pozvánka zde:  soustředění - zvací dopis  

X


Oficialní partneři