Oblastní výbor

Členové Oblastního výboru - společný mail: oblast.vychodoceska@cjf.cz
 
Funkce Jméno Telefon E-mail
předseda Ing. Markéta Kvapilová 602 479 568 marketa.kvapilova@tiscali.cz
schvalovatel rozpisů, legislativa Jaroslav Hupka 723 310 005 hupka@centrum.cz
skoky, pony sport, chovatelství Rudolf Doležal 777 186 265 dolezal.rr@centrum.cz
kontakt s jezdeckou veřejností Tomáš Kocián 777 127 648 kocianova.agentura@gmail.com
všestrannost, drezura, vzdělávání MUDr. Lukáš Létal 774 530 565 lukas.letal@seznam.cz
spřežení, web, legislativa Mgr. Karel Nývlt 608 036 000 nyvlt.karel@gmail.com
vytrvalost, web Ing. Vladimír Zvěřina 603 429 810 v.zverina@seznam.cz
sekretářka oblasti Mgr. Pavlina Legerská 724 513 254 oblast.vychodoceska@cjf.cz

Ing. Markéta Kvapilová
M. Kvapilová


J. Hupka


R. Doležal

T. Kocián

L. Létal

K. Nývlt

V. Zvěřina

P. Legerská


Oficialní partneři