Chov

    Podmínky svodů pro rok 2024
  • Na všech svodech bude i nadále kontrolováno očkování dle platných veterinárních pravidel,  a to včetně vyšetření proti infekční anémii koní.
  • Ovšem v případě pouhého převozu z jednoho kraje do druhého není už vyšetření proti infekční anémii nutné a nebude tedy ani kontrolováno.
Podrobnější informace naleznete na:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/veterinarni-podminky-2024/

Oficialní partneři