Instruktoři

Vzdělávání - instruktoři

Funkce instruktora jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní. Pokud má jezdecký sport v naší zemi dosáhnout úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy, je nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších. Vzhledem ke stále se rozrůstající členské základně ČJF je důležité vyškolit dostatečný počet kvalifikovaných instruktorů, kteří budou zodpovědně a systematicky pracovat se svými svěřenci. Kvalifikaci instruktora získá uchazeč prostřednictvím akreditovaných pracovišť MŠMT schválených ČJF. Licencovaným instruktorům chceme nabídnout možnost dobrovolné účasti na dalších vzdělávacích teoretických i praktických akcích, kde si budou moci osvěžit, doplnit a sjednotit své znalosti, porovnat je s ostatními, předat si vzájemně své zkušenosti a konzultovat je s odbornými školiteli.

Kompletní informace pro instruktory, podmínky pro získání kvalifikace a informace o nepovinných doškolování naleznete v komplexním dokumentu Vzdělávání ČJF

Kurzy instruktorů

Přihlásit se a žádat informace o termínech a cenách je možné na akreditovaných školách schválených ČJF:

Termíny základních kurzů a zkoušek

 

POZOR: Od 1.1.2020 je nutné se ke zkouškám instruktorů a trenérů přihlašovat přes Jezdecký Informační Systém, v případě, že bude zkouška vykonána bez toho, aby byl uchazeč přihlášen ke zkoušce v JIS, nebude vzdělání ČJF uznáno a nebude zapsáno do JIS.

 

Seznam instruktorů ČJF

 

Metodické materiály


Oficialní partneři