ZZVJ

Zkoušky základního výcviku jezdce

Úspěšné složení zkoušky základního výcviku jezdce je výchozím předpokladem pro získání jezdecké licence. Ta je nejen podmínkou pro účast v soutěžích na oficiálních závodech pořádaných ČJF, ale také podmínkou pro eventuální následné zvyšování kvalifikace v jezdeckém sportu. Například získání kvalifikace instruktor, trenéra, stavitele parkurů a tratí, rozhodčího či stewarda. Komise, která rozhodne o úspěšném složení ZZVJ a následném udělení jezdecké licence, tím na sebe zároveň do jisté míry bere zodpovědnost za to, že jezdec je pro svou disciplínu dostatečně připraven a nebude při startu na závodech nebezpečný sobě ani svému okolí. Jedině na pevném a kvalitním základě lze spolehlivě budovat další nadstavbu, proto je důležité posílit význam zkoušek základního výcviku. Nové podmínky pro ZZVJ upravují požadavky na adepty zkoušek tak, aby jejich složení nebylo pouhou formalitou, ale zárukou určité jezdecké vyspělosti.

 

Termíny ZZVJ

V JIS - https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

Aktuální seznam hl. komisařů a komisařů ZZVJ v JIS - https://www.jezdectvi.org/vzdelavani 

Změny ZZVJ účinné od 1. 5. 2016

 
Změny ZZVJ účinné od 10. 12. 2017

Příklady otázek

 

Zdroje informací a literatura

 

Metodické dokumenty


Oficialní partneři