Chovatelské soutěže

Chovatelské soutěže
Chovatelské soutěže
Chovatelské soutěže

KMK 2024


KMK 2022

KMK 2021

  • Zásady pro soutěže KMK pro rok 2021
  • Pro proplacení příspěvku na úhradu nákladů spojených s účastí v KMK a prokázání kvalifikace do finále KMK musí majitel koně přihlášeného do KMK nejpozději do 15.8. 2021 zaslat vyplněnou tabulku s výsledkem kvalifikací, tabulka viz Příloha G. Jinak nebude mít nárok na příspěvek ani na účast ve finále KMK!

KMK 2020

KMK 2019

 KMK 2018

Průběžné výsledky 2018


Oficialní partneři