mobile_wrapper

Sportovní centra mládeže - SCM

SCM je projekt ČJF, ve kterém je umožněno mladým talentovaným dvojicím (jezdec – kůň), které byly vybrány na základě předepsaných kritérií v souladu se stanovenými cíli pro danou sportovní disciplínu, umožněno zvyšovat výkonnostní úroveň za finanční podpory státního rozpočtu. Věková kategorie jezdců je 8-23 let.

SCM jsou zřizována pro ty disciplíny jezdeckého sportu, které mají pro daný kalendářní rok dvojice s předpokladem účasti na vrcholných mezinárodních sportovních soutěžích. Každá disciplína může mít zřízeno více SCM. Vlastní činnost SCM je zabezpečena realizační týmy.

Česká jezdecká federace je zřizovatelem SCM v disciplínách Skoky, drezura, všestrannost a voltiž. Od roku 2017 se navíc rozhodla podporovat i talentovanou mládež na úrovni dětí jezdících na pony v disciplínách skoky a drezura, přičemž děti startující na pony v disciplíně všestrannost jsou součástí SCM a dala tak podporu projektu Sportovní centra pony (SCP). 

 

Upozorňujeme rodiče jezdců zařazených do SCM/SCP pro rok 2022, že je zapotřebí trenérům doložit:

Příslušné dokumenty:

 

Dokumenty k SCM/OCM:

 

Kontakt sekretariát ČJF: Markéta Kramolišová - marketa.kramolisova@cjf.cz, 724 394 256

 

SKOKY ČECHY 1 (A) - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956

 

SKOKY ČECHY 2 (B) - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956

 

SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Pavel Vachutka - pavel.vachutka@seznam.cz, 603 171 956

 • 21. - 23. 1. 2022
 • 4. - 6. 2. 2022
 • 25. - 27. 3. 2022
 • 15. - 17. 4. 2022 Olomouc - kontrolní závody
 • 27. - 29. 5. 2022 Olomouc - kontrolní závody
 • 27. - 30. 10. 2022 předvýběr
 • 1. - 4. 12. 2022

 

DREZURA ČECHY - Kralovický dvůr

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Lucie Marešová - jkiluze@seznam.cz, 603 544 413

 • 27. - 28. 1. 2022
 • 20. - 21. 2. 2022 
 • 5. - 6. 3. 2022
 • 15. - 16. 4. 2022 - 16. 4.  budou současně kontrolní závody
 • 5. 7. 2022 - výběrový camp juniorů a U25
 • 2. 8. 2022 - výběrový camp na ME děti a mladí jezdci
 • 26. - 27. 11. 2022 
 • 10. - 11. 12. 2022

 

DREZURA MORAVA - Panská Lícha

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Lucie Marešová - jkiluze@seznam.cz, 603 544 413

Trenéři: Daniela Diringerová
 • 4. - 5. 2. 2022
 • 17. - 18. 3. 2022
 • 14. - 15. 4. 2022

 

VŠESTRANNOST 1 - Suchá u Litomyšle

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Gabriela Slavíková - gabina.slavikova1@seznam.cz, 739 477 740

Trenéři: Daniela Diringerová
 • 13. - 16. 1. 2022
 • 17. - 20. 2. 2022
 • 24. - 27. 3. 2022 (přesné datum může být poupraveno podle příjezdu švédského trenéra)
 • 9. - 11. 9. 2022 Borová - kontrolní závody
 • 12.-16.10. 2022 Strzegom (PL) - kontrolní závody

 

VŠESTRANNOST 2 - Borová

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Gabriela Slavíková - gabina.slavikova1@seznam.cz, 739 477 740

 • 18. - 20. 3. 2022
 • 1. - 3. 4. 2022
 • 10. - 12. 6. 2022
 • 9. - 11. 9. 2022 Borová - kontrolní závody
 • 12.-16.10. 2022 Strzegom (PL) - kontrolní závody

 

VOLTIŽ ČECHY - Mnichovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Jana Tomišková, Ph.D - komise.voltiz@cjf.cz, 777 946 327

 • 28. - 30. 1. 2022
 • 25. - 27. 2. 2022
 • 9. - 12. 6. 2022 - kontrolní závody CVI Šamorín
 • 22. - 24. 8. 2022

 

VOLTIŽ MORAVA - Frenštát pod Radhoštěm

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Hlavní trenér: Mgr. Jana Tomišková, Ph.D - komise.voltiz@cjf.cz, 777 946 327

 • 29. - 30. 1. 2022
 • 26. - 27. 2. 2022
 • 25. - 27. 3. 2022
 • 9. - 12. 6. 2022 - kontrolní závody CVI Šamorín

 

PONY SKOKY ČECHY - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582

Trenéři: Sylvie Boušková, Ria Lacina Hoffmeisterová

 • 15. - 16. 1. 2022
 • 12. - 13. 2. 2022
 • 11. - 12. 3. 2022

 

PONY SKOKY MORAVA - Nové Zámky

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582

Trenéři: Jiří Hruška, Jakub Ludvík

 • 12. - 13. 2. 2022
 • 25. - 27. 2. 2022
 • 11. - 13. 3. 2022

 

PONY DREZURA - Zduchovice

SEZNAM FREKVENTANTŮ

Koordinátor: Jan Matuška - komise.pony@cjf.cz, 602 358 582

Trenéři: Šárka Charvátová, Karolína Žižková

 • 19. - 20. 2. 2022
 • 19. - 20. 3. 2022
 • 16. - 17. 4. 2022

 
Nahoru