Styl šampionát pony 2015

Styl šampionát pony 2015


Aktualizovaný seznam účastníků vč. bodových výsledků SŠP 2015


Fotogalerie z dekorování Finále SŠP 2014

 

 

Pony komise ČJF vyhlašuje 4. ročník seriálové soutěže Styl šampionát pony :
 
Kvalifikační kola budou probíhat v  březnu – srpnu 2015 na jednotlivých místech po republice dle termínového kalendáře SŠP.
Tyto soutěže budou hodnoceny výhradně rozhodčími s oprávněním posuzovat stylové soutěže  na styl jezdce podle čl.298.1.1.Skokových pravidel.
Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně obtížnosti.
Pořadatel vypisuje optimálně soutěže ZP,ZLP a LP formou ponyhandicapu (může vypsat ale i pouze jednu nebo dvě kvalifikační soutěže.) Pořadatel odevzdá výsledkové listiny dle instrukcí, pony komise povede průběžné pořadí SŠP v sezoně.
Kategorie, ve kterých se Styl šampionát pony 2015 vyhlašuje:
 
1. Děti 8- 12 let , ponyhandicap S, Aobtížnost kvalifikací   ZP  a    ZLP
2. Děti 8- 12 let ,pony do 148 cm        obtížnost kvalifikací   ZPB  a  ZLPB
3. Děti 13-16let   pony do 148 cmobtížnost kvalifikací   ZLPB a LPB
 
Termínový kalendář kvafikačních kol  Styl šampionátu pony 2015 (všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF) : zvláštní příloha - viz. níže
 
Kvalifikace:
Pro účast ve finále musí dvojice jezdec-kůň získat minimálně 4 kvalifikační výsledky (známky) a to  alespoň ze 2 závodišť. Jezdec si vybere pro  finále pouze jednoho (kvalifikovaného) koně. V případě vyššího počtu dosažených známek v průběhu sezony se počítají nejlepší 4 známky ze všech dosažených.
 
Finálové kolo proběhne při nejvýznamnějším jezdeckém podniku sezony 2015 v rámci zahajovacích soutěží na MČR pony Zduchovice 28. – 30.8.2015.
 
Zde ve finálovém kole získá  dvojice jezdec-kůň  pátý výsledek (pátou známku) s koeficientem 1,5.
O vítězi Styl šampionátu pony 2014 rozhodne součet čtyř nejlepších kvalifikačních výsledků + výsledek finálového kola, v případě rovnosti rozhodne lepší výsledek finálového kola.
 
 
 
Zpracovala: Mgr.Jana Perníčková,manažerka pony
Rozpis seriálu schválen: 9.2.2015 Ing.Jan Metelka
 

Kvafikační kola  Styl šampionátu pony 2015 - (všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF):  

Datum konání Místo konání Rozpis závodů
8. 3. Heroutice ZDE
4. 4. Mělník ZDE
11. 4. Nové Zámky ZDE
11.4. Zduchovice  
26. 4. Mělník  
1. 5. Hořovice  
16. 5. Děpoltovice  
16. 5. Trojanovice  
30. 5. Děčín  
31. 5. Bohuňovice  
28. 6. Opřetice  
3.7. Zduchovice  
4.7. Nové Zámky  
11.7. Dražka  
22.7. Trojanovice  
24. 7. Heroutice  
18.8. Děpoltovice  
19.8. Mělník  
Finale MČR  

 Konečné pořadí SŠP 2014 vč. finálových známek

 

 

Oficialní partneři