Styl šampionát pony 2016

 

STYLŠAMPIONÁT PONY DĚTI 13 -16 LET / PONY DO 148 CM

 1. - Svobodová Tereza + Nela 5 49,35

 2. - Hartzová Nina + Vanesa 8 47,25

 3. - Modrová Michala + Mischel 46,25

  
FINÁLE STYLŠAMPIONÁT PONY DĚTI 8 -12 LET / PONY DO 148 CM 

1. - Prošková Žaneta + Dourello B 47,45
 
2. - Michlíčková Mariana + Mister Merlin 5 46,4
 
3. - Helebrantová Anna + Mateo Di Belle 46,25
 

FINÁLE STYLŠAMPIONÁT PONY DĚTI 8 -12 LET / PONY S + A
 
1. - Skutecký Viktor + Charlotte - L 47,2
 
2. - Dvořáková Sára + Jopje D 47
 
3. - Najmanová Laura + Chiko 46,05

 

 

Aktualizovaný seznam účastníků vč. bodových výsledků SŠP 2016


Pony komise ČJF vyhlašuje 5.ročník seriálové soutěže Styl šampionát pony :

 

Pořadatel: Pony komise ČJF

Email:  heroutice@heroutice.cz, jezdeckaskolavasakova@seznam.cz

Pravidla: Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy, dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.

 

Kvalifikační kola budou probíhat v  březnu – červenci 2016 na jednotlivých místech po republice dle termínového kalendáře SŠP. Tyto soutěže budou hodnoceny podle čl.298.1.1.Skokových pravidel. Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně obtížnosti. Jezdec je automaticky zařazen do seriálu  prvním startem v soutěži zařazené do tohoto seriálu.            

Průběžné výsledky budou vedeny na pony webu.

Pořadatel vypisuje optimálně soutěže ZP,ZLP a LP formou ponyhandicapu (může vypsat ale i pouze jednu nebo dvě kvalifikační soutěže.) Pořadatel odevzdá výsledkové listiny dle instrukcí, pony komise povede průběžné pořadí SŠP v sezoně.

Kategorie, ve kterých se Styl šampionát pony 2016 vyhlašuje:

 

1. Děti 8- 12 let , ponyhandicap S, A           obtížnost kvalifikací   ZP  a    ZLP

2. Děti 8- 12 let ,pony do 148 cm                obtížnost kvalifikací   ZPB  a  ZLPB

3. Děti 13-16let   pony do 148 cm               obtížnost kvalifikací   ZLPB a LPB

Termínový kalendář kvafikačních kol  Styl šampionátu pony 2016

 Všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF : zvláštní příloha

 

Kvalifikace:                                            

Pro účast ve finále musí dvojice jezdec-kůň získat minimálně 4 kvalifikační výsledky (známky) a to  alespoň ze 2 závodišť. Kvalifikace se sbírají na soutěžích vypsaných  pro danou úroveň nebo vyšších – tj,jezdci kategorie 8-12 let mohou startovat v kvalifikačních soutěžích st.LP, pokud jsou vypsané formou handicapu. Jezdec si vybere pro  finále pouze jednoho (kvalifikovaného) koně. V případě vyššího počtu dosažených známek v průběhu sezony se počítají nejlepší 4 známky ze všech dosažených.

Finále:

Finálové kolo proběhne při nejvýznamnějším jezdeckém podniku sezony 2016 v rámci zahajovacích soutěží na MČR pony ve  Zduchovicích  11.- 14. 8.2016.

Zde ve finálovém kole získá  dvojice jezdec-kůň  pátý  výsledek (pátou  známku) s koeficientem  2 .

O vítězi Styl šampionátu pony 2016 rozhodne součet čtyř  nejlepších kvalifikačních výsledků + výsledek finálového kola, v případě rovnosti rozhodne lepší výsledek finálového kola.

Věcné ceny pro umístěné ve Finále Styl šampionátu pony 2016 ve třech vypsaných kategoriích Jezdci: 8-12 pony S+A/ 8-12 let pony do 148cm / 13–16 let v minimální hodnotě pro každou kategorii 7000,-Kč (2000 – 1600 – 1400 – 1100 - 900) Kč

 

Rozpis seriálu schválen: 4. 2. 2016 za VV ČJF  J. Hupka v.r.

 

Schválená verze VV ČJF ve formatu pdf <<<

 

Kvafikační kola  Styl šampionátu pony 2016 - (všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF):

 

Termínový kalendář SŠP 2016
Měsíc Termín Místo č.
BŘEZEN 6.3. Heroutice 1
  26.3. Mělník 2
 
  9.4. Děčín 3
  9.4. Nové Zámky 4
 
DUBEN 17.4. Děpoltovice 5
  17.4. Opřetice 6
  30.4. Hořovice 7
 
  8.5. Brno Panská Lícha 8
KVĚTEN 15.5. Děpoltovice 9
  14.5. Bohuňovice 10
  28.5. Opřetice 11
 
ČERVEN 4.6. Zduchovice 12
  11.6. Bohuňovice 13
  11.6. Martinice 14
  19.6. Mělník 15
  18.6. Trojanovice 16
 
  9.7. Ústí nad Labem 17
ČERVENEC 14.7. Zduchovice 18
  29.7. Heroutice 19
 
SRPEN 11.-14.8. MČR pony - Finále 20

 


Konečné pořadí vč. bodových výsledků SŠP 2015


Konečné pořadí SŠP 2014 vč. finálových známek


Oficialní partneři