FAQ

Vytrvalost
Vytrvalost
Vytrvalost

 

1. Rozdělení soutěží podle délky
2. Věk koní a jezdců dle ČJF a FEI
3. Předběžné, jmenovité a definitivní přihlášky
4. Povinná délka odpočinku po závodech
5. Kategorizace a kvalifikace
6. Účast na národních závodech v zahraničí - POL, AUT, SVK, HUN a GER
7. Start na národních závodech v zemích bez dohody
8. Podmínky pro start na mezinárodních závodech
9. Registrace u FEI
10. Kvalifikace na Mistrovské soutěže
11. Výkonnostní odznaky

1. Rozdělení soutěží podle délky 

Délku soutěží upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní Rules for Endurance events v odstavci 814.1.5. Věk koní, kteří mohou startovat, je upraven v odstavci 815.2 a povinný odpočinek pro koně v odstavci 815.3.

NÁRODNÍ ROZDĚLENÍ :

Stupeň soutěže Délka soutěže Minimální věk koně
ZM 1-denní do 39 km 4 roky
Z 1-denní od 40 do 54 km 5 let
L 1-denní od 55 do 79 km 5 let
S 1-denní od 80 do 99 km
2-denní od 50 do 69 km v 1 dni
6 let
ST 1-denní od 100 do 139 km
2-denní od 70 do 89 km v 1 dni
3-denní od 50 do 69 km v 1 dni
7 let
T 1-denní od 140 km
2-denní od 90 do 100 km v 1 dni
3-denní od 70 do 80 km v 1 dni
8 let

 

MEZINÁRODNÍ ROZDĚLENÍ :

Stupeň soutěže Délka soutěže Minimální věk koně
1* 1-denní od 100 do 119 km 6 let
2* 1-denní od 120 do 139 km
2-denní od 70 do 89 km v 1 dni
7 let
3* 1-denní od 140 do 160 km
2-denní od 90 do 100 km v 1 dni
3-denní od 70 do 80 km v 1 dni
8 let
CEIO, CH-CEI Mistrovství seniorů 160 km
Mistrovství juniorů od 120 do 130 km
Mistrovství 8mi letých koní max. 130 km

o 1 rok starší, než na CEI stejné úrovně

/8 let u MS mladých koní/

 

2. Věk koní a jezdců dle ČJF a FEI 

Výpočet věku pro koně upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní Rules for Endurance events v odstavci 815.2. Výpočet věku pro jezdce upravují Všeobecná pravidla ČJF v příloze A.
U koní i jezdců se počítá věk tak, že se na naší polokouli za den a měsíc narození bere vždy 1. ledna. Tedy například jezdec nebo kůň narozený 5. září 1992 se pro celý rok 2012 bere jako dvacetiletý. Jinak řečeno, jestliže v roce 2012 oslaví dvacáté narozeniny, tak je již od začátku roku považován za dvacetiletého. Neboli 2012-1992 = 20 let.

VĚK U JEZDCŮ :

Děti (Children) od 12 do 14 let (do konce roku, kdy dosáhnou 14 let)
tj. v daném roce je jim 12, 13 nebo 14 let
Junioři (Juniors) od 14 do 18 let (do konce roku, kdy dosáhnou 18 let)
tj. v daném roce je jim 14, 15, 16, 17 nebo 18 let
Mladí jezdci (Young Riders) od 16 do 21 let (do konce roku, kdy dosáhnou 21 let)
tj. v daném roce je jim 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21 let
Senioři (Seniors or Adult Riders) od 18 let výše

 

Jezdec se může zúčastnit soutěže, které odpovídá věkem. Takže například jezdec, kterému je v daný rok 18 let, může startovat jak v soutěži vypsané pro juniory, soutěži pro mladé jezdce i v soutěži pro seniory. Všem těmto soutěžím odpovídá věkem. Co se ale týče mistrovství, musel by se v daném roce rozhodnout pouze pro jednu kategorii. Podle pravidel nesmí startovat v obou resp. všech třech mistrovstvích. (Mladí jezdci jsou většinou ale spojeni s juniory.)

Seniorského mistrovství se smí zúčastnit jezdec, kterému je v daném roce alespoň 18 let čl. 124 odst. 2 Všeobecných pravidel.
V otevřených soutěžích mohou startovat všichni jezdci bez rozdílu věku, ale je na všechny pohlíženo jako na seniory (vztahuje se například na povinnost minimální hmotnosti).

VĚK U KONÍ :

Viz bod č. 1 - Rozdělení soutěží podle délky.

3. Předběžné, jmenovité a definitivní přihlášky

Postup přihlášek na závody upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní Rules for Endurance events v odstavci 818.5
Na národní závody vždy vysílá jezdeckou dvojici subjekt, registrovaný u ČJF.
Na mezinárodní závody navrhuje jezdeckou dvojici registrovaný subjekt a vysílá za ČJF komise vytrvalosti.
Termíny jednotlivých přihlášek jsou stanoveny propozicemi. Pokud je to dle propozic dáno, je třeba vždy doručit všechny tři typy přihlášek.

Předběžná přihláška znamená, že subjekt určitě plánuje vyslat soutěžící, kteří se zúčastní soutěže
Jmenovitá přihláška musí obsahovat seznam jmen soutěžících, ze kterého budou vybrána jména soutěžících pro definitivní přihlášky
Definitivní přihláška představují definitivní výběr soutěžících a koní, kteří na soutěž pojedou a obsahuje pouze jezdce a koně přihlášené na jmenovitých přihláškách

Praktický příklad:
Stáj Novákovi se rozhodnou, že by rádi na závody CEI 1* do Německa. Před termínem předběžných přihlášek sdělí tuto informaci komisi vytrvalosti, která rozhodne o jejich vyslání a zajistí předběžnou přihlášku na OV v Německu.
Před termínem jmenovitých přihlášek se Stáj Novákovi rozhodne, že pojede pravděpodobně Jan Novák a pojede buď na koni Valach Novák nebo Kobyla Novák. Tuto informaci opět sdělí komisi vytrvalosti, která zajistí podání hromadné jmenovité přihlášky na OV v Německu.
Před termínem definitivních přihlášek se Stáj Novákovi rozhodnou, že by bylo dobré, kdyby jeli Jana Nováková na koni Kobyla Novák a Jan Novák na Valach Novák. Protože Jana Nováková nebyla na jmenovitých přihláškách, nemůže už být přihlášena v definitivních přihláškách. Proto informuje komisi vytrvalosti o svém záměru vyslat Jana Nováka s koněm Valach Novák. Komise vytrvalosti zajistí hromadné podání definitivní přihlášky.
Těsně před termínem závodů se Valach Novák zraní a nemůže startovat. Stáj Novákovi musí zajistit přes komisi vytrvalosti omluvu a případně požádat o souhlas startovat s koněm Kobyla Nováková.
Pokud dojde k tomu, že se jezdec Novák s koněm Novák nezúčastní z důvodů zranění, je nutné odeslat na komisi lékařské osvědčení o takovém zranění v anglickém jazyce. I přes takovou omluvu ovšem musí Stáj Novák počítat s tím, že mu budou přeúčtovány náklady spojené s předpokládanou účastí, které pořadatel bude požadovat po České jezdecké federaci.

4. Povinná délka odpočinku po závodech

Délku povinného odpočinku pro koně upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní Rules for Endurance events v odstavci 815.3. a úpravy mezinárodních pravidel, platné od 1.8.2014:
FEI Endurance rule changes 1.8.2014 (anglická verze),  Změny pravidel FEI od 1.8.2014 (česká verze)

POVINNÝ ODPOČINEK PRO KONĚ DLE SPLNĚNÉ VZDÁLENOSTI:

0 - 54 km  5 dní
nad 54 - 106 km 12 dní
nad 106 - 126 km 19 dní
nad 126 - 146 km 26 dní
nad 146 km 33 dní

Příklad: Po soutěži v délce max. 54 km se může kůň zúčastnit dalšího závodu za týden. Má - li soutěž 55 km, do dalšího závodu můžeme koně přihlásit až za 2 týdny.


Byl - li ale kůň vyloučen z metabolických důvodů a jeho stav vyžadoval invazivní zákrok, řeší dobu povinného odpočinku pravidla v článku 815.3.2

Invazivní ošetření - první případ  - celkem 60 dní
Invazivní ošetření - druhý případ - celkem 90 dní

Byl - li kůň vyloučen z důvodů nepravidelných chodůřeší dobu povinného odpočinku pravidla v článcích 815.3.3, 815.3.4

Nepravidelnost chodů - první dvyloučení - navíc 14 dní odpočinku
Nepravidelnost chodů - druhé vyloučení - navíc 21 dní odpočinku
Nepravidelnost chodů - třetí vyloučení - celkem 90 dní odpočinku
Nepravidelnost chodů - čtvrté vyloučení - celkem 6 měsíců odpočinku + veterinární kontrola 4 týdny před startem.
Nepravidelnost chodů - páté vyloučení - zákaz startu ve vytrvalosti.

5. Kategorizace a kvalifikace

Kategorizaci sportovců (jezdců) a koní upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží v příloze 5.
Kvalifikaci jezdců a koní upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní Rules for Endurance events v článku 816.

Rozdíl mezi kategorizací a kvalifikací
Kategorizace je požadována ČJF a týká se startu jak na národních, tak na mezinárodních soutěžích.
Kvalifikace je požadována FEI a týká se pouze startu na mezinárodních soutěžích.

KATEGORIZACE JEZDCŮ
Každý jezdec je zařazen v kategorii A a postupuje soutěžemi až do kategorie E. Získaná kategorie platí pro jezdce navždy.  

Kategorie Podmínka pro zařazení Možnost startovat
Hobby A Automaticky všichni registrovaní členové ČJF Hobby ZM
Hobby B 3x dokončená soutěž hobby ZM nebo ZZVJ-E nebo ZZVJ Hobby Z

 

Kategorie Podmínka pro zařazení Možnost startovat
A Splněno ZZVJ nebo ZZVJ-E Z, ZM
B 2x dokončená soutěž Z min. rychlostí 12 km/hod L
C 2x dokončená soutěž L min. rychlostí 12 km/hod S
D 2x dokončená soutěž S min. rychlostí 12 km/hod ST, mezinárodní do 125 km
E 2x dokončená soutěž ST min. rychlostí 12 km/hod T, mezinárodní

 KATEGORIZACE KONÍ

Koně mohou startovat ve vyšším stupni obtížnosti teprve po úspěšném dokončení předchozího stupně obtížnosti. Minimální rychlost není stanovena. Tedy musí nejprve odjet závod stupně Z, aby mohli jet L, atd. 

KVALIFIKACE KONÍ A JEZDCŮ
Pro start na mezinárodních soutěžích musí mít kůň i jezdec splněnou příslušnou kategorizaci (viz výše). Další podmínkou je mít splněného tzv. NOVICE, což znamená, že musí, ne však nezbytně jako dvojice, během 24 měsíců splnit následující podmínku: 

    - Úspěšně dokončit 2 soutěže v délce 40 - 79 km a 2 soutěže v délce 80 - 90 km rychlostí na trati 16 km/hod nebo nižší 

Splněním podmínek NOVICE a kategorizace může jezdec i kůň startovat na soutěžích CEI 1*. (A to nejdříve 12 měsíců od první soutěže - koně a nejdříve 6 měsíců od první soutěže jezdci.)
Po úspěšném absolvování 2x CEI 1*, může jezdec nebo kůň pokračovat na CEI2* a po úspěšném absolvování 2x CEI2* (a dodržení pravidel kategorizace) na CEI 3*.
Kvalifikace u jezdců platí 5 let a může být prodloužena o dalších 5 let úspěšným dokončením FEI soutěže, která odpovídá příslušné hvězdové úrovni jezdce nebo vzdálenosti v národní soutěži.
Kvalifikace u koní platí pro mezinárodní závody na 24 měsíců. Pokud kůň v období 24 měsíců neabsolvuje stejnou nebo vyšší soutěž, klesá jeho kvalifikace o stupeň níž.

Příklad : máte-li koně, který startoval na CEI 2* a pak 3 roky nic nedělal, tak mohl startovat na CEI 3*. Protože ale nestihl období 24 měsíců, musí znovu obhájit CEI 2*, než bude moci pokračovat dál. Pokud toto nestihne do čtvrtého roku, klesne o další úroveň níž a bude muset obhajovat CEI 1*. Pokud by ani toto nestihl během dalších 24 měsíců, bude muset znovu splnit NOVICE. 
Další příklad u koně, který měl odjeto CEI 3*** a měl téměř 6 let na to, aby nemusel vyběhávat znovu novice. Po 2 letech pád na 2**, za další 2 roky pád na 1*, za další 2 roky ztráta nároku startovat na CEI a nutnost znovu získat novice.


Příklad pro postup nového jezdce od ZZVJ do CEI 3* dle pravidel :

 • 2x soutěž Z min. rychlostí 12 km/hod a max. 16 km/hod
 • 2x soutěž L min. rychlostí 12 km/hod
 • 2x soutěž S rychlostí min. 12 km/hod a max. 16 km/hod, soutěž S musí být v délce 80 - 90 km
 • 1x soutěž CEI 1*
 • 1x soutěž CEI 2* do 125 km rychlostí min. 12 km/hod
 • 1x soutěž ST nebo CEI2* do 125km rychlostí min. 12 km/hod
 • soutěž CEI 3*


Příklad pro postup koně od prvního startu po CEI 3* dle pravidel:

 • 1x soutěž Z rychlostí max. 16 km/hod
 • 1x soutěž L rychlostí max. 16 km/hod
 • 2x soutěž S rychlostí max. 16 km/hod, soutěž S musí být v délce 80 - 90 km
 • 2x ze 3 soutěž CEI 1*
 • 2x ze 3 soutěž CEI 2*, z toho jedenkrát v kombinaci
 • soutěž CEI 3*

Pozn.: Jedná se o nerychlejší postup dle pravidel, nikoliv o doporučení tréninkového plánu! 

6. Účast na národních závodech v zahraničí - Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Německo

Podle dohody, kterou ČJF uzavřela s NF některých okolních států (viz. všeobecná pravidla par.SV1) lze startovat na národních závodech v těchto zemích na českou licenci, stačí se tam přihlásit. Musíte dodržet vyjetou kategorizaci u nás a pravidla té které NF. Pokud chcete za odjetý závod získat body do kategorizace, musíte informovat komisi vytrvalosti + dodat výsledky. 
Pozor - na starty v Německu se toto vztahuje pouze do 50 km od hranic s ČR s hostovací licencí.
Není potřeba svůj start hlásit na ČJF. Jezdci dostačuje česká licence, koni průkaz totožnosti.

Stávají se případy, že rakouští pořadatelé nic nevědí o dohodě mezi našemi našimi NF, proto ČJF doporučuje mít kopii dohody s sebou (k dispozici na sekretariátě).

7. Start na národních závodech v zemích bez dohody

Při výjezdech do evropských zemí, se kterými nemáme smlouvu (včetně Německa - závody dále, než 50 km od česko-německých hranic), je nutné povolení startu vystavené ČJF (300,- Kč). Tato suma je za povolení, ne za koně. Jedno povolení může být tedy pro všechny dvojice, které subjekt vysílá. Je potřeba uvést místo a datum závodu a jméno jezdce, na které bude vystaveno. Dále kontakt na pořadatele, protože jedna kopie půjde jemu. Němci mohou (a ne každý pořadatel to vyžaduje) chtít jejich hostovací licenci, která platí na 4 závody po sobě a stojí 80 EURO. Formulář má ČJF, je potřeba zjistit, zda ji pořadatel bude chtít. Pokud ano, ČJF ji zdarma vystaví, peníze se hradí německé federaci.
Mají-li být výsledky z těchto závodů počítány do kategorizace, je nutné výjezd nahlásit komisi a následně dodat výsledky.

8. Podmínky pro start na mezinárodních závodech

Podle platných pravidel FEI se musí splnit tzv. kvalifikace novice - úspěšně dokončené 2 soutěže v délce 40-79 km a 2 soutěže v délce 80-90 km v rychlosti 16km/hod.
Naše pravidla vyžadují kategorii D pro účast na mezinárodních závodech do 125 km. Na mezinárodní závody Vás přihlašuje ČJF. Je potřeba svůj záměr nahlásit komisi vytrvalosti, která zkontroluje kvalifikaci.
Jezdec i kůň musí mít registraci u FEI. 
Na všech závodech musí mít kůň FEI pas. Jedinou vyjímkou jsou závody pořádané v České republice, kdy na soutěži 1* a 2* lze startovat s národním průkazem koně (jezdec i kůň ale musí být registrovaní u FEI).

9. Registrace u FEI

Subjekt zažádá písemně (e-mailem) ČJF, následně obdrží fakturu (500 Kč za registraci koně na kalendářní rok, 500 Kč za registraci jezdce na kalendářní rok). ČJF provede registraci u FEI a aktualizuje registrace pro daný kalendářní rok. Svou registraci u FEI si jezdec může ověřit na adrese » https://data.fei.org/Person/ , seznam registrovaných koní : » https://data.fei.org/Horse/.

10. Kvalifikace na Mistrovské soutěže

Kvalifikace jezdců a koní na Mistrovské soutěže upravují národní Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní Rules for Endurance events v odstavci 816.3.
Mistrovské soutěže jsou označovány CEI 4* a jsou zpravidla vypisovány u juniorů a mladých jezdců na 120 km a u seniorů na 160 km. Všichni musí mít splněn základní kvalifikační postup (viz FAQ - Kategorizace a kvalifikace). Podmínky kvalifikace na CEI 4* jsou potom následovné:

Junioři a mladí jezdci - jezdci
3x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce a minimální rychlosti jako mistrovství 
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným koněm /pokud nemá jezdec statut Elitní/

Junioři a mladí jezdci - koně
2x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce a minimální rychlosti jako mistrovství 
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným jezdcem /pokud nemá jezdec statut Elitní/

Senioři - jezdci
5x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce jako mistrovství
     - v minimální rychlosti stanovené pro mistrovství
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným koněm /pokud nemá jezdec statut Elitní/

Senioři - koně
3x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce jako mistrovství 
     - v minimální rychlosti stanovené pro mistrovství
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným jezdcem /pokud nemá jezdec statut Elitní/

11. Výkonnostní odznaky

Podmínky pro udělování výkonnostních odznaků ČJF jsou uvedeny ny webu ČJF.
Po splnění podmínek pro udělení výkonnostního odznaku je třeba, aby registrovaný subjekt požádal komisi vytrvalosti (emailem na komise-vytvalost@seznam.cz) o potvrzení splnění kvalifikačních podmínek. S tímto potvrzením potom registrovaný subjekt žádá na oblastní výbor ČJF o udělení výkonnostních odznaků. Výkonnostní odznaky ČJF uděluje zpravidla na začátku roku na oficiálním udělování cen ČJF.

 

Aktualizováno 28.8.2017


Oficialní partneři