Skupinové pojištění členů ČJF Kooperativa 2024

Úrazové pojištění členů ČJF
Úrazové pojištění členů ČJF
Úrazové pojištění členů ČJF
Vážení členové České jezdecké federace, jezdectví je krásný sport i hobby, které přináší hodně radosti i starostí. Jak ale všichni víme, je to také činnost poměrně riziková. Pády a úrazy se nevyhýbají snad nikomu z nás. A právě pro tyto případy se hodí mít dobré úrazové pojištění. Vzhledem k rizikovosti a povaze jezdectví je ale takové pojištění pro jednotlivce na trhu poměrně drahé. Proto jsme se jako Česká jezdecká federace rozhodli navázat partnerství se společností Broker Consulting, která pro nás ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, připravila pro jezdeckou společnost skupinové úrazové pojištění s vynikajícími parametry a za zlomek běžné tržní ceny. Záleží nám totiž na tom, aby všichni členové ČJF, kteří budou mít zájem do pojištění vstoupit, byli krytí při všech svých aktivitách.
 
 
  
Jaké jsou výhody skupinového pojištění?
 1. bezkonkurenční cena:
 • cena skupinového pojištění je jednotná pro všechny a to 790 Kč za rok pro dospělého jezdce a 490 Kč pro děti (do 17 let věku)
 • běžná tržní cena srovnatelného pojištění je 6 500 Kč pro profesionální jezdce, 3 500 Kč pro rekreační jezdce registrované v ČJF (šestinásobně vyšší než nové nabízené skupinové pojištění) a 1 800 Kč pro děti (čtyřnásobně vyšší)
 • celou výši pojistného si každý pojištěný platí sám
 1. rozsah pojistného krytí je 24 hodin 7 dní v týdnu – vztahuje se tedy i na dobu, kdy zrovna jezdectví neprovozujete.
 2. územní platnosti pojištění je pro celý svět
 3. při vstupu do pojištění není zkoumán zdravotní stav jednotlivce
 
Co vše skupinové pojištění kryje?
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu (až do výše pojistné částky, která je zde 500 tisíc Kč)
 • pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním (až do výše osminásobku a s plněním od 0,1 %)
 1. pojistná částka 600 tisíc až 4 800 000 Kč
 2. progresivní plnění znamená, že čím je vážnější úraz se Vám stane, tím vyšší plnění od pojišťovny dostanete
 3. plnění od 0,1 % znamená, že Vám pojišťovna poskytne plnění už v případě, kdy lékař určí, že máte po úrazu nevratně poškozené 0,1 % těla
 • pojištění pro případ invalidity III. stupně následkem úrazu s výplatou pojistné částky
 • pojistná částka 600 tisíc Kč
 
Jak je možné uzavřít skupinové pojištění?
 • díky velikosti a počtu členské základny ČJF.
 • skupinové pojištění bývá vždy výhodnější než stejné pojištění každé osoby zvlášť (podmínkou je přihlášení alespoň 1000 členů ČJF)
 
Informace ke skupinovému úrazovému pojištění?
 • V případě dotazů ke skupinovému úrazovému pojištění, které zaštiťuje pojišťovna Kooperativa se neváhejte obrátit na help linku společnosti Broker Consulting, která zajišťuje servis pro pojištěné členy ČJF, tedy odborné konzultace a veškerou součinnost v případě vzniklé pojistné události pojištěného člena ČJF. Podpora pro pojištěné členy je na níže uvedených kontaktech zajištěna v pracovních dnech v čase od 9:00 do 17:00 hod a reakční doba na vznesené dotazy činí 3 pracovní dny.

  Kontakty:
  Telefonní linka: +420 731 539 637
  E-mail: cjf@bcas.cz
 
Jak sjednat toto pojištění?
 • přihlásit se můžete v termínu od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024
 • přihlásit se můžete přes svůj profil v JIS ČJF, kde jednoduše zaškrtnete zájem o tuto službu a následně uhradíte stanovený roční poplatek, postup sjednání viz níže
 
 

Oficialní partneři