Stávající kolektivní pojištění členů od ČOV

Úrazové pojištění členů ČJF
Úrazové pojištění členů ČJF
Úrazové pojištění členů ČJF

OBECNÉ INFORMACE

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Pojišťovny VZP.

Smlouva č. 1310001770 je platná pro všechny úrazy od 1. února 2019.

Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.

Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek naleznete ZDE.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI (úraz)

Jak postupovat:

 1. vytiskněte si formulář
 2. Formulář vyplňte (číslo smlouvy: 1310001770, řádku "datum pojištění od/do" nevyplňujte), podepište (v případě, že poškozený je nezletilý, podepisuje formulář zákonný zástupce).
 3. Na druhé straně formuláře do rámečku Doplňující informace napíše mateřský klub: JMÉNO+PŘÍJMENÍ byl/a v době úrazu členem našeho klubu NÁZEV KLUBU, který je členem České jezdecké federace. Zástupce klubu podepíše a orazítkuje.
 4. Vyplněný formulář + kopie lékařské zprávy (lékařských zpráv) zašlete na adresu:
  Pojišťovna VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1,
  případně na e-mail: oznameni.udalosti@pvzp.cz.

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ÚRAZU VZNIKLÉHO DO 31.1.2019:

1. vytiskněte si formulář
2. část formuláře B: napíšu osobní údaje toho, komu se stal úraz (Vysvětlení: daňový rezident jiného státu než ČR – vyplňuji pouze v případě, platím-li daně v jiném státě než v ČR)
3. část formuláře C – vyplním všechny údaje až ke kolonce „Jméno a adresa vašeho praktického lékaře“ včetně
4. část formuláře D – uvedu pouze jeden způsob výplaty pojistného (bankovní účet nebo na adresu). V případě nezletilé osoby vyplní rodič.
5. část formuláře E – Není třeba žádat lékaře o vyplnění nějakého dotazníku (jako u jiných pojistných smluv). Stačí kopie lékařské zprávy. Zaškrtnu pouze, co s tímto formulářem odevzdávám – nejčastěji „Zdravotní dokumentace“ nebo „Jiné“ (lékařská zpráva). Posílejte vždy KOPII – originál si nechte.


Veškeré dokumenty (formulář + kopii lékařské zprávy) zašlete na sekretariát ČJF, který potvrdí členství pojištěného v ČJF a následně vše zašle do pojišťovny.

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

Výluka pro profesionální sportovce znamená, že v této smlouvě nejsou pojištěni profesionální sportovci.

Profesionální sportovec je ten, kdo:

 • Sportovní činnost vykonává jako pracovní činnost (povolání) na základě smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti či jiné obdobné smlouvy uzavřené se sportovním klubem či jiným subjektem podnikajícím v této oblasti, pokud je z takové smlouvy zřejmé, že sportovec výkonem sportovní činnosti (formou závodů, soutěží, včetně přípravy na ně) získává finanční prostředky k uspokojování svých potřeb (zpravidla se jedná o jeho hlavní, případně převažující zdroj příjmů).
 •  
 • V pojistné smlouvě pro ČOV neplatí rozdělení do rizikových skupin, ale platí uvedený popis profesionálního sportovce, tedy pokud bude jezdec startovat v nejvyšší seniorské soutěži třeba v oblastním mistrovství a nevykonává pojištěnou činnost jako pracovní činnost (povolání) na základě smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti či jiné obdobné smlouvy uzavřené se sportovním klubem či jiným subjektem podnikání v této oblasti, je v rámci PS pojištěn.

 •  
 • Obdobně, pokud na Mistrovství ČR startuje jezdec a nevykonává pojištěnou činnost jako pracovní činnost (povolání) na základě smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti či jiné obdobné smlouvy uzavřené se sportovním klubem či jiným subjektem podnikání v této oblasti, je v rámci PS pojištěn.

Profesionální jezdci by si měli sjednat individuální úrazové pojištění sami – jsou pojišťovny, které profesionální sportovce samozřejmě pojistí.

 

Výluka na jezdecký sport

Máme-li svoje individuální životní a úrazové pojištění, je třeba mít na paměti, že většina pojišťoven má jezdecký sport ve výlukách. To znamená, že třeba úraz po pádu ze schodů mi pojišťovna plnit bude, po pádu z koně nedostanu nic.

V některých pojistných podmínkách je např. uvedeno, že „se neplní“ při závodech a při přípravných jízdách na závod. Asi bychom složitě dokazovali, že běžný trénink nebo vyjížďka k získání fyzické připravenosti koně není příprava na závod...

Jsou ale pojišťovny, které pojistí případný úraz v jezdectví za příplatek (např. o 50% vyšší platba), jsou pojišťovny, které náš sport nehodnotí jako rizikový a běžně jezdce pojišťují. Je třeba si ale zjistit, zdali i tady jsou pojištěni profesionální jezdci.

Kdy jsme pojištěni?

Pojišťovna plní za úrazy, které vzniknou při akcích organizovaných sportovním svazem (čili Českou jezdeckou federací).

Pojistitel neplní, pokud akce nebyla organizována sportovním svazem anebo pokud činnost byla prováděna bez dozoru odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo bez jeho výslovného povolení.

 

Jak je to s tréninky?

Vždy je podmínkou, aby akce byla organizována členem ČJF nebo přímo ČJF. Je vyžadováno potvrzení, že to takto bylo, na formuláři hlášení pojistné události.

Jsou pojistné částky dostačující?

Toto pojištění stojí členy ČJF 100 Kč ročně – za takovou částku si běžný člověk úrazové pojištění nekoupí. Ale pozor - kdy a na co jsme pojištěni a jaké jsou pojistné částky.

 

Kdy a na co – viz předchozí článek.

Pojistné částky – jde o úplný základ a každý člověk (nejen jezdec) by měl mít své vlastní životní a úrazové pojištění, ze kterého by plnění (= peníze) v případě úrazu alespoň na čas usnadnilo život.

(V případě sjednávání vlastního pojištění pozor na výluku na jezdecký sport - viz výše)


Oficialní partneři