Vzdělávání

Vzdělávání
Vzdělávání
Vzdělávání

 Vzdělávání se v rámci ČJF uskutečňuje buď prostřednictvím OV, nebo v rámci celé ČJF (pořádajících subjektů či akreditovaných středisek).

1) Vzdělávání v ČJF

2) Refreshingy v ČJF (povinné pro stávajícící funkcionáře)


Do všech vzdělávacích kurzů se hlásí člen ČJF přes JIS na https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

 

 


Oficialní partneři