Severočeská

Vítejte !

Česká jezdecká federace – Severočeská oblast ČJF
Pozvánka na Konferenci Severočeské oblasti ČJF
Místo konání: Zámek Jílové, Mírové nám. 39, 407 01 Jílové
Dne: 24.1.2023 od 17.00 hodin

Návrh programu:
16:30 – 17:00 prezentace účastníků

1. 17:00 - zahájení
2. Zpráva předsedy OV o činnosti a hospodaření
3. Schválení programu
4. Volba a) mandátové a volební komise, b) návrhové komise
5. Zpráva mandátové a volební komise
8. Představení kandidátů
9. Dotazy delegátů konference vůči kandidátům
10. Volba předsedy oblastního výboru Severočeské oblasti ČF
11. Volba členů oblastního výboru Severočeské oblasti ČJF
12. Zpráva mandátové a volební komise – výsledky voleb
13. Volba delegátů na konferenci ČJF
14. Usnesení a jeho (ne) schválení
15. Ukončení konference

Za Severočeský oblastní výbor ČJF
Pavel Studnička

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Oficialní partneři