Future Šampionát

Oblastní soutěže
Oblastní soutěže
Oblastní soutěže
Future Šampionát Severočeské oblasti 2024 - pravidla

(Rozpis - FŠSO)
Pořadatel: OV ČJF oblast severočeská
Seriál je určen pro jezdce od 12-18 let, kteří jsou registrovaní v sever. oblasti.

Kategorie:
1. Děti 12-14 let soutěže Z-ZL
2. Junioři 14-18 let soutěže L*- L**

Jezdci jsou povinni přihlásit svoji účast v seriálu před prvním startem na email:
klara.voboril@seznam.cz nebo na místě konání závodu před prvním startem v seriálu na věži rozhodčích.

Jezdec může bodovat pouze v jedné kategorii.
Jezdci, kteří spadají věkem do více kategorií a chtějí startovat ve vyšší kategorii musí tuto skutečnost nahlásit před startem v prvním kvalifikačním kole . Jinak budou automaticky zařazeni do své věkové kategorie . Jezdci sbírají body v jednotlivých kvalifikačních kolech. Do konečného žebříčku pro kvalifikaci do finále se započítávají 3 nejlepší výsledky. Jezdci mohou sbírat body na více koních, ale do žebříčku se započítává pouze s jedním nejlepším v daném kvalifikačním kole.


Kvalifikační kola:
6.4.2024 Stáj Židovice
12.-14.4.2024 Jezdecká stáj Jítravský Dvorec, z.s.
20.-21.4.2024 
Jezdecká stáj Bukov, z.s., Ústí n/L 
8.5.2024 Stáj Židovice
18.-19.5.2024 Jezdecká stáj Bukov, z.s., Ústí n/L
1.6.2024 Stáj Židovice
8.6.2024 Jezdecká stáj Bukov, z.s., Ústí n/L
13.-16.6.2024 Jezdecká stáj Jítravský Dvorec, z.s.
22.-23.6.2024 Jezdecká stáj Bukov, z.s., Ústí n/L
13.7.2024 Stáj Židovice
20.7.2024 JK BON Equi Club Louny
17.-18.8.2024 Jezdecká stáj Bukov, z.s., Ústí n/L
31.8.-1.9.2024 Stáj Židovice
7.-8.9.2024 Jezdecká stáj Bukov, z.s., Ústí n/L
Finálové kolo: 20.-22.9.2024 Jezdecká stáj Jítravský Dvorec, z.s.

Pravidla finále: Pro 10 nejlepších jezdců v každé kategorii . Jezdec se ho může zúčastnit s jedním koněm s kterým min. 1x bodoval do žebříčku v průběhu seriálu . Finále se pojede jako dvoukolová soutěž. Vítězem seriálu se stává vítěz finálové dvoukolové soutěže. Nezúčastní-li se některý jezdec, s právem startovat ve finále, bude nahrazen dalším jezdcem z celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. Každé kvalifikační kolo bude vyhlašováno zvlášť a pro první tři soutěžící budou připraveny floty a věcné ceny. Jezdec, který získá nejvíce bodů v průběhu kvalifikací, bude odměněn věcnými cenami v hodnotě 5000,- . V každé kategorii bude mezi 5 nejlepších ve finálové soutěži rozděleno 10.000,- ve finančních cenách a další věcné ceny od partnerů seriálu .
Ceny do jednotlivých kol a finálového kola seriálu zajišťuje OV.
Informace a dotazy k seriálu: předseda OV sever Ondřej Pospíšil tel.739096997.15.10.2023 Finále Future Šampionátu SO 2023  v Jítravském Dvorci, konečné umístění v žebříčku
 
Kategorie děti:
1. Lucie Svobodová
2. Amálie Mánková
3. Zuzana Grešíková
4. Ondřej Pospíšil ml.
 
Vítězem celoročního žebříčku se stal Ondřej Pospíšil ml. 
 
Kategorie junioři:
1. Viktorie Šimková 
2. Anna Kubrová 
3. Eliška Perlíková 
4. Anna Victoria Lantorová 
5. Barbora Pospíšilová 
6. Tereza Korábová 
7. Veronika Arnoldová 
 
Vítězem celoročního žebříčku se stala Barbora Pospíšilová 
 
Kategorie mladí jezdci:
1. Adéla Duchanová 
2. Alice Stöhrová 
 
Vítězem celoročního žebříčku se stala Alice Stöhrová 
10.10.2023
Kategorie děti - aktuální žebříček seriálu 😊💪
1. Pospíšil Ondřej 👍
2. Mánková Amálie 👍
2. Grešíková Zuzana 👍
 
Future Šampionát SO 2023 🏆💙
Kategorie junioři - aktuální žebříček seriálu 😊💪
1. Pospíšilová Barbora 👍
2. Arnoldová Veronika👍
3. Křížová Adriana 👍
3. Šimková Viktorie 👍
5. Lantorová Anna Victoria 👍
6. Benešová Kateřina 👍
6. Perlíková Eliška 👍
 
Future Šampionát SO 2023 🏆💙
Kategorie mladí jezdci - aktuální žebříček seriálu 😊💪
1. Stohrová Alice 👍
1. Pospíchalová Tina👍
3. Saláková Ema 👍
4. Duchanová Adéla 👍


Future Šampionát Severočeské oblasti 2023 - pravidla

(Rozpis - FŠSo)
Seriál je určen pro jezdce od 12-21 let, kteří jsou registrovaní v sever. oblasti.
Pořadatel: OV ČJF oblast severočeská

Kategorie:
1. Děti 12-14 let soutěže Z-ZL
2. Junioři 14-18 let soutěže L*- L**
3. Mladí jezdci 15-21 let soutěže S*- S**

Jezdci jsou povinni přihlásit svoji účast v seriálu před prvním startem na email: klara.voboril@seznam.cz nebo na místě konání závodu před prvním startem v seriálu na věži rozhodčích.


Jezdec může bodovat pouze v jedné kategorii.
Jezdci, kteří spadají věkem do více kategorií a chtějí startovat ve vyšší kategorii musí tuto skutečnost nahlásit před startem v prvním kvalifikačním kole . Jinak budou automaticky zařazeni do své věkové kategorie . Jezdci sbírají body v jednotlivých kvalifikačních kolech. Do konečného žebříčku pro kvalifikaci do finále se započítávají 3 nejlepší výsledky. Jezdci mohou sbírat body na více koních, ale do žebříčku se započítává pouze s jedním nejlepším v daném kvalifikačním kole.

Kvalifikační kola:

14.-16.4.2023 Jítravský Dvorec              29.7.2023 Louny

22.4.2023 Židovice                                 12.-13.8. Židovice - OM pony

19.-21.5.2023 Jítravský Dvorec OM      19.-20.8.2023 Ústí nad Labem

27.5.2023 Židovice                                 19.8.2023 Louny

17.6.20213 Židovice                                2.9.2023 Židovice

1.7.2023 Most                                         16.9.2023 Louny

1.-2.7. Ústí nad Labem                           17.9.2023 Most

Finálové kolo: 13.-15.10.2023 Jítravský Dvorec

Pravidla finále: Pro 10 nejlepších jezdců v každé kategorii . Jezdec se ho může zúčastnit s jedním koněm s kterým min. 1x bodoval do žebříčku v průběhu seriálu . Finále se pojede jako dvoukolová soutěž. Vítězem seriálu se stává vítěz finálové dvoukolové soutěže. Každé kvalifikační kolo bude vyhlašováno zvlášť a pro první tři soutěžící budou připraveny floty a věcné ceny. Jezdec, který získá nejvíce bodů v průběhu kvalifikací, bude odměněn věcnými cenami v hodnotě 5000,- . V každé kategorii bude mezi 5 nejlepších ve finálové soutěži rozděleno 10.000,- ve finančních cenách a další věcné ceny od partnerů seriálu .
Ceny do jednotlivých kol a finálového kola seriálu zajišťuje OV.
Informace a dotazy k seriálu: předseda OV sever Ondřej Pospíšil tel.739096997.

Oficialní partneři