Future Šampionát

Oblastní soutěže
Oblastní soutěže
Oblastní soutěže
10.10.2023
Kategorie děti - aktuální žebříček seriálu 😊💪
1. Pospíšil Ondřej 👍
2. Mánková Amálie 👍
2. Grešíková Zuzana 👍
 
Future Šampionát SO 2023 🏆💙
Kategorie junioři - aktuální žebříček seriálu 😊💪
1. Pospíšilová Barbora 👍
2. Arnoldová Veronika👍
3. Křížová Adriana 👍
3. Šimková Viktorie 👍
5. Lantorová Anna Victoria 👍
6. Benešová Kateřina 👍
6. Perlíková Eliška 👍
 
Future Šampionát SO 2023 🏆💙
Kategorie mladí jezdci - aktuální žebříček seriálu 😊💪
1. Stohrová Alice 👍
1. Pospíchalová Tina👍
3. Saláková Ema 👍
4. Duchanová Adéla 👍


Future Šampionát Severočeské oblasti 2023 - pravidla

(Rozpis - FŠSo)
Seriál je určen pro jezdce od 12-21 let, kteří jsou registrovaní v sever. oblasti.
Pořadatel: OV ČJF oblast severočeská

Kategorie:
1. Děti 12-14 let soutěže Z-ZL
2. Junioři 14-18 let soutěže L*- L**
3. Mladí jezdci 15-21 let soutěže S*- S**

Jezdci jsou povinni přihlásit svoji účast v seriálu před prvním startem na email: klara.voboril@seznam.cz nebo na místě konání závodu před prvním startem v seriálu na věži rozhodčích.


Jezdec může bodovat pouze v jedné kategorii.
Jezdci, kteří spadají věkem do více kategorií a chtějí startovat ve vyšší kategorii musí tuto skutečnost nahlásit před startem v prvním kvalifikačním kole . Jinak budou automaticky zařazeni do své věkové kategorie . Jezdci sbírají body v jednotlivých kvalifikačních kolech. Do konečného žebříčku pro kvalifikaci do finále se započítávají 3 nejlepší výsledky. Jezdci mohou sbírat body na více koních, ale do žebříčku se započítává pouze s jedním nejlepším v daném kvalifikačním kole.

Kvalifikační kola:

14.-16.4.2023 Jítravský Dvorec              29.7.2023 Louny

22.4.2023 Židovice                                 12.-13.8. Židovice - OM pony

19.-21.5.2023 Jítravský Dvorec OM      19.-20.8.2023 Ústí nad Labem

27.5.2023 Židovice                                 19.8.2023 Louny

17.6.20213 Židovice                                2.9.2023 Židovice

1.7.2023 Most                                         16.9.2023 Louny

1.-2.7. Ústí nad Labem                           17.9.2023 Most

Finálové kolo: 13.-15.10.2023 Jítravský Dvorec

Pravidla finále: Pro 10 nejlepších jezdců v každé kategorii . Jezdec se ho může zúčastnit s jedním koněm s kterým min. 1x bodoval do žebříčku v průběhu seriálu . Finále se pojede jako dvoukolová soutěž. Vítězem seriálu se stává vítěz finálové dvoukolové soutěže. Každé kvalifikační kolo bude vyhlašováno zvlášť a pro první tři soutěžící budou připraveny floty a věcné ceny. Jezdec, který získá nejvíce bodů v průběhu kvalifikací, bude odměněn věcnými cenami v hodnotě 5000,- . V každé kategorii bude mezi 5 nejlepších ve finálové soutěži rozděleno 10.000,- ve finančních cenách a další věcné ceny od partnerů seriálu .
Ceny do jednotlivých kol a finálového kola seriálu zajišťuje OV.
Informace a dotazy k seriálu: předseda OV sever Ondřej Pospíšil tel.739096997.

Oficialní partneři