SČDP

Oblastní soutěže
Oblastní soutěže
Oblastní soutěže

 

SEVEROČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2023
 

1. VYHLAŠOVATEL: OV Severočeské oblasti ČJF

2. POŘADATEL: Jezdecká stáj Bukov, z.s. ME0255

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 16 – 17. září 2023, Jezdecká stáj Bukov, Na Valech 9/1, Ústí nad Labem

3. PODMÍNKY ÚČASTI: SČDP 2023 se mohou zúčastnit pouze jezdci registrovaní v Severočeské oblasti. Jejich účast a počet startů se řídí platnými pravidly ČJF. Jedna dvojice může startovat v jedné kategorii, kůň může startovat ve dvou sousedních kategoriích s různými jezdci. Dvojice nesmí startovat v nižší úrovni, než ve které startovala v roce 2022 a 2023 qž do zahájení mýtinku - pokud dvojice v roce 2022 resp.2023 startovala v úrovni S a výše, nemůže startovat v SČDP 2022 v kategorii L… atd.

4. KATEGORIE: SČDP 2023 JE VYPSÁN FORMOU DVOUDENNÍHO MÝTINKU V TĚCHTO KATEGORIÍCH :

1) KATEGORIE HOBBY ( úloha ZH1 + Z1 )

2) KATEGORIE PONY (úloha Z4 ­+ Z5, technické a kvantitativní hodnocení )

3) KATEGORIE Z ( úloha Z0, DU-A )

4) KATEGORIE L ( úloha DD, DJ )

5) KATEGORIE S ( úloha JU, JD )

5. POŘADÍ: SČDP 2023 je vypsán formou dvoukolového dvoudenního mýtinku, přičemž celkové pořadí SČDP 2023 bude stanoveno podle průměru procent z obou dvou kol. V případě rovnosti průměru procent rozhoduje výsledek v druhém kole. Na 2. a 3. místě se umístí dvojice s druhým a třetím nejvyšším průměrem procent. Jezdci, který dokončí obě kola s více koňmi, bude do konečného pořadí SČDP započítáván pouze jeden – lepší, výsledek.

6. PŘIHLÁŠKY: Přihlášky proběhnou přes JIS na základě schváleného rozpisu. Jezdci se hlásí do otevřených soutěží, do SČDP není třeba se zvlášť hlásit, do konečného pořadí budou zařazeni všichni jezdci, kteří splní podmínky účasti pro danou kategorii a dokončí obě dvě kola. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících.

7. ROZPIS: Schválený rozpis SČDP 2023 najdete na https://www.jezdectvi.org/zavody. Závod je pořádán dle Pravidel ČJF.

8. VYHLÁŠENÍ A CENY PRO VÍTĚZE: Vítězové SČDP 2023 budou vyhlášeni a dekorováni po odjetí druhého, tj. nedělního kola každé z kategorií, sobotní soutěže budou dekorovány pouze jako soutěž otevřená, které se dle rozpisu mohou zúčastnit i jezdci z jiných oblastí. Podmínkou pro zařazení do SČDP je odjetí obou dvou kol jednotlivé kategorie. Dekorováno bude pět nejlepších v každé kategorii SČDP, pro které budou připraveny věcné ceny a floty, pro nejlepší tři umístěné pak šerpy a pro vítěze každé kategorie deka.


 
SEVEROČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2022  

VÝSLEDKY CELKEM

KATEGORIE PONY

KATEGORIE Z

KATEGORIE L

KATEGORIE S

 

scdp2022

 

ROZPIS SERIÁLU


Oficialní partneři