Oblastní výbor

Oblastní výbor
Oblastní výbor
Oblastní výbor
Členové Oblastního výboru - společný mail: oblast.stredoceska@cjf.cz
 
Funkce Jméno Telefon E-mail
předseda Václav Drbal 602 373 054 vaclav.drbal@volny.cz
řádný člen Martin Blažek 724 928 713 martin@blazek.info
řádný člen Ing. Pavlína Bůžková 737 149 214 pavlinab@mybox.cz
řádný člen
Jana Holíková 603 511 449 kovary16@gmail.com
řádný člen
Mgr. Kateřina Vašáková, MBA 724 994 032 jezdeckaskolavasakova@seznam.cz
schvalovatel rozpisů v oblasti Michael Moudrý 731 562 937 staj.moudry@seznam.cz

 


Oficialní partneři