Zápisy OV

Oblastní výbor
Oblastní výbor
Oblastní výbor

Zápisy z jednání oblastního výboru

2024


 

2023

            Příloha 4.1 Zápisu 4-2023
          Příloha 4.2 Zápisu 4-2023
            

2022

       podněty z tohoto Zápisu k jednání VV ČJF - materialy na VV - podnety z oblasti B - ze Zápisu 1-2022

       odpověď VV ČJF na podněty z tohoto Zápisu - materialy VV - odpovedi na podnety oblasti B - 1-2022

 

2021

Zápis a usnesení Oblastní konference, která se konala 21. 9. 2021 - usnesenizapiskonference2021B

Metodika oblastní SCM 2021 zde 

 

2020:

 

2019:


Oficialní partneři