Paradrezura

Paradrezura
Paradrezura
Paradrezura

Paradrezura je disciplína parajezdectví, což je jezdecký sport pro handicapované. Řídí se obecnými principy klasické drezury, tedy jezdec s koněm se pohybují ve vytyčeném obdélníku (20 x 40 nebo 20 x 60 metrů), ve kterém předvádějí předepsanou úlohu. Jednotlivé cviky jsou hodnoceny od 0 do 10 bodů. Celkový výsledek se udává v procentech. Jinými pravidly se řídí volná sestava na hudbu, kdy dvojice musí v předepsaném časovém úseku předvést povinné cviky, ale choreografie na hudbu je v režii jezdce.

Termín konání disciplíny: 26. 8. - 30. 8. 2021

Časový harmonogram disciplíny:

Pondělí 26. 8.

8:00 - 15:35 (CET)

Jednotlivci - Grade II
Jednotlivci - Grade IV
Jednotlivci - Grade V

Úterý 27. 8.

8:00 - 15:20 (CET)

Jednotlivci - Grade I
Jednotlivci - Grade III

Středa 28.8.

10:00 - 15:10 (CET)

Týmy, hudba

Čtvrtek 29.8.

11:00 - 13:45 (CET)

Týmy, hudba

Pátek 30.8.

8:00 - 15:15 (CET)

Jednotlivci, volná jízda - Grade IV
Jednotlivci, volná jízda - Grade V
Jednotlivci, volná jízda - Grade III
Jednotlivci, volná jízda - Grade II
Jednotlivci, volná jízda - Grade I

 

Historické výsledky

Olympiáda Sportovec Umístění
Rio de Janeiro 2016 Anastasja Vištalová 16.

Oficialní partneři